De Boodschap
Openbare Werken

Studenten TU Delft geven presentatie over wateroverlast te Ricanaumofo

De Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau-Ricanaumofo (STEORR) heeft een groep master studenten van de Technische Universiteit uit Nederland benaderd om een onderzoek te doen naar wateroverlast te Ricanaumofo. De studenten kregen 10 weken de tijd, waarna zij aan het eind hun bevindingen deelden met diverse stakeholders van voornoemd gebied. Op donderdag 28 september 2023 werd de eindpresentatie gehouden.

Tijdens de presentatie zijn de geïdentificeerde oorzaken besproken. Zeespiegelstijging, klimaatsverandering en scheepvaart zijn genoemd als de redenen voor wateroverlast te Ricanaumofo. Klimaatsverandering zorgt voor een verhoogde intensiteit van regenval, waardoor er in een korte tijd meer regen valt dan het gebied kan verwerken. Boten die van het binnenland naar Paramaribo varen via Ricanaumofo zorgen voor een verhoogde golfenergie langs de oever, met het gevolg dat de oever erodeert.

Bij de presentatie is de nadruk gelegd op continuering van de gegeven oplossingen en in hoeverre de aanbevelingen uit te voeren zijn. Vanuit het ministerie van Openbare Werken zal er gekeken worden naar haalbare oplossingen. Het is de bedoeling de opgedane kennis te delen met lokale instanties, ministeries en overige stakeholders.