De Boodschap
Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname ontvangt IDB-ondersteuning om Bigi Pan in Nickerie te beschermen

Van links naar rechts: Prof. dr. Shanti Venetiaan voorzitter bestuur Adek en Adriana La Valley Representative van de IDB in Suriname tijdens het tekenen van de overeenkomst.

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft een grant van US$1,52 miljoen goedgekeurd om mangroven in het Bigi Pan Multiple Use Management Area (MUMA) in Suriname te herstellen en te behouden, en duurzame levensonderhoudsmogelijkheden voor lokale gemeenschappen te bevorderen. Dit project, uitgevoerd met middelen uit het UK Blue Carbon Fund van het Ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA) van de Europese Unie (EU), zal worden geleid door de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Dit is het nieuwste project in de reeks blue carbon-projecten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, wordt uitgevoerd door de IDB met middelen via het VK’s Blue Carbon Fund. Eerdere werden er grants verschaft aan Panama, Jamaica, Colombia en werd er een regionaal rapportageproject opgeleverd.

Het primaire doel van het project is om 1.200 hectare mangroven te herstellen en 2.200 hectare mangrovebossen te beschermen met behulp van nature-based solutions. Innovatieve strategieĆ«n omvatten de installatie van sediment trapping units, de oprichting van duurzame oogststimuleringsprogramma’s voor bamboe/walaba en de uitvoering van programma’s voor duurzaam levensonderhoud ter bevordering van mangrovebehoud. Deze inspanningen zullen verstrekkende positieve gevolgen hebben voor de biologische, hydrologische, topografische en geomorfologische eigenschappen van de regio, en tegelijkertijd de economische waarde en biodiversiteit van de mangroven aanzienlijk verbeteren.

Met oog voor het belang van samenwerking, zal het initiatief relevante overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en private sector-entiteiten in Suriname betrekken door middel van workshops die gericht zijn op het versterken van institutionele capaciteiten op het gebied van mangrovebeheer, milieubewustzijn, beheer van natuurlijke hulpbronnen, veerkracht tegen klimaatverandering en institutioneel bestuur. Bovendien zal er een kennisplatform worden ontwikkeld om projectresultaten te verspreiden en zo de actieve betrokkenheid van de lokale bevolking en de overheid bij de activiteiten van het herstelprogramma te waarborgen.

Professor Sieuwnath Naipal van de AdeKUS benadrukte het belang van deze subsidie om kennis en projectvoorbereiding te verbeteren en verklaarde: “Dit initiatief van de IDB en Adek moet worden gezien als de noodzakelijke ondersteuning om echte verandering teweeg te brengen.” Hun expertise en toewijding zullen ongetwijfeld bijdragen aan het succes van deze transformatieve onderneming.

Met nadruk op de dringende behoefte aan herstel van mangroven, verklaarde Adriana La Valley, de vertegenwoordiger van de IDB in Suriname: “Met meer dan 90% van de bevolking en economische activiteiten langs de laaggelegen kuststrook spelen mangroven een belangrijke rol bij het beschermen tegen golven, stormen, erosie en zeespiegelstijging. Helaas zijn deze kostbare hulpbronnen in gevaar.” De IDB blijft zich inzetten voor het aanpakken van deze uitdagingen en het beschermen van het milieu ten behoeve van de Surinaamse gemeenschappen.

De IDB kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met de AdeK en andere belanghebbenden, om zo de succesvolle uitvoering van deze essentiƫle grant te waarborgen. Dit project markeert een belangrijke mijlpaal voor Suriname en weerspiegelt het onwankelbare streven om mangrovebossen te herstellen en te behouden, het milieu te beschermen en duurzame levensonderhoudsmogelijkheden voor lokale gemeenschappen te bevorderen. Mangroven, met hun uitzonderlijke capaciteit voor koolstofopslag, hebben enorm potentieel om klimaatverandering te helpen tegengaan en de impact ervan te helpen aanpassen.