De Boodschap
Kabinet van de President

Kiwanis zet muziek in als hulpmiddel bij resocialisatie jongeren

Kiwanis Club Paramaribo Central heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie een resocialisatieproject gestart voor de jongeren van het Jeugd Correctie Centrum (JCC). Op vrijdag 14 juli is het startsein gegeven van het project ‘Dedication’. De jongeren krijgen de kans om hun muzikale talenten te ontplooien. Diverse Surinaamse artiesten, zoals Jah Hands Baas en Enver Panka werken mee aan het initiatief van de serviceclub. Ook Fabian Sijmor, oprichter van promotiebedrijf Promarman.com, die songs, nieuwe artiesten en kleine ondernemers – actief in de muziekwereld- promoot en begeleidt naar grotere hoogten, heeft de jongeren motiverend toegesproken.

Volgens Rugia Bergraaf, voorzitter van de Commissie Youth Services van de Kiwanis Club Paramaribo Central, wil de organisatie de jeugdige delinquenten meer hoop geven en middels motivatie-activiteiten proberen hun verandering te brengen in hun situatie. De pupillen hebben hun gevoelens en verlangens omgezet in korte songteksten, die zij op zelfgemaakte beats of een backing track hebben vertolkt, hetzij als rap of anders.

Zowel Patrick Campagne, directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie als waarnemend JCC-hoofd Daniëlle Beeldsnijder, juicht het initiatief van de organisatie toe. Zij spreken de hoop uit dat met dit project de ontspoorde jongeren op het rechte pad worden gehouden en dat muziek hen zal helpen in hun resocialisatie. Directeur Campagne is de Kiwanis Club Paramaribo Central dankbaar dat zij het partnerschap met het ministerie is aangegaan. De functionaris verzekert dat het departement toekomstige projecten zal blijven ondersteunen.

Ook Kitty Derby, president van de Kiwanis Club Paramaribo Central, draagt het geheel een warm hart toe. Zij geeft aan dat de club meerdere van dit soort projecten zal uitvoeren. Derby roept de gemeenschap op de organisatie te steunen in haar doelstelling, namelijk “Serving the children of the world” door te participeren in de jaarlijkse fundraisingsactiviteiten van de Kiwanis. Middels deze activiteiten worden de financiën verzameld om meer projecten ten behoeve van het kind te kunnen uitvoeren. Benadrukt wordt dat de Kiwanis Club Paramaribo Central zich inzet voor het kind en dat deze groep centraal staat binnen de serviceclub.