De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname versterkt bilaterale samenwerking met Marokko

Op woensdag 25 mei 2022 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken, Afrikaanse Samenwerking en Marokkaanse Expats van het Koninkrijk van Marokko, Nasser Bourita. De ontmoeting vond plaats in Rabat, de hoofdstad van Marokko.

Tijdens deze ontmoeting hebben de twee ministers het huidige niveau van de bilaterale betrekkingen op alle gebieden besproken en hun waardering daarover geuit. Er is gesproken over een scala aan staatskwesties en vooruitzichten op verdere uitbreiding van de bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk van Marokko en de Republiek Suriname.

Minister Ramdin sprak zijn grote waardering uit voor de visie van de Koning Mohammed VI voor een zuid-zuid samenwerking, gebaseerd op effectiviteit, solidariteit en pragmatisme. Hij bevestigde het belang van het Koninklijke visie om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in het Caribisch gebied door middel van tastbare sociaaleconomische projecten.

Beide ministers hebben hun bereidheid benadrukt om de bilaterale samenwerking verder te verdiepen en te consolideren door uitwisseling van ervaring en expertise op verschillende gebieden van gemeenschappelijk belang. Ook zijn internationale- en multilaterale kwesties besproken en is er overeengekomen om het politiek overleg tussen het Koninkrijk Marokko en de Republiek Suriname voort te zetten en hun standpunten op multilateraal niveau in internationale en regionale fora te coördineren.

Marokko en Suriname zijn in maart 2021 overgegaan tot de goedkeuring van de ‘Roadmap of Cooperation’ voor de periode 2021-2024 om de positieve, de dynamische relatie en de reeds bestaande banden tussen beide landen te stimuleren. Het opzetten van dit kader is geïnspireerd op het succesverhaal van het roadmap-initiatief geleid door Marokko in het Caribisch gebied. Beide functionarissen spraken hun diepe tevredenheid uit over deze roadmap-overeenkomst, evenals hun vastberadenheid bij de uitvoering ervan.

Minister Ramdin herbevestigde de erkenning door de Republiek Suriname van de soevereiniteit van het Koninkrijk Marokko over haar gehele grondgebied, met inbegrip van de Marokkaanse Sahara. Bovendien sprak de bewindsman de volledige steun uit van de Republiek Suriname aan het Marokkaanse Autonomieplan, als de unieke basis voor een politieke oplossing voor dit regionale geschil, met volledige eerbiediging van de territoriale integriteit en nationale soevereiniteit van Marokko. De bewindsman sprak zijn waardering uit aan de regering van Marokko voor haar gastvrijheid en aandacht tijdens zijn officiële bezoek aan het Koninkrijk van Marokko.