De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname werkt aan actieplan om woestijnvorming tegen te gaan

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is bezig stappen te ondernemen om te komen tot een concreet actieplan inzake het tegengaan van landdegradatie, maar meer nog het bestrijden van woestijnvorming. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie op vrijdag 14 juli 2023 tijdens een stakeholdersmeeting in het Lalla Rookh-gebouw met belanghebbenden over het onderhavige van gedachten gewisseld. ROM-minister Marciano Dasai zegt dat er collectief gekeken moet worden naar alle mogelijkheden ter bescherming van het Surinaamse milieu. “Wij moeten nu beginnen om onze 93 procent bosbedekking te behouden”, aldus de bewindsman.

Het ministerie van ROM heeft onder andere tot taakstelling het formuleren en coördineren van de implementatie van het nationaal milieubeleid. Een onderdeel hiervan is duurzaam landbeheer. Suriname heeft in 2000 de United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) oftewel het VN Desertificatieverdrag – verdrag ter bestrijding van woestijnvorming – geratificeerd. Dit akkoord behelst het beschermen en herstellen van terrestrische ecosystemen en bossen alsook het bevorderen van duurzaam gebruik van deze systemen. Het verdrag heeft verder tot doel bodemdegradatie en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

In 2006 is er een draft Nationaal Actie Programma (NAP) opgesteld. Dit programma identificeert enkele maatregelen om het institutionele kader te versterken, maar schiet tekort voor wat betreft duidelijke rollen en verantwoordelijkheden tussen instellingen. Het ontbreekt Suriname dus aan een concreet actieplan als kader voor het tegengaan van landdegradatie en onderliggende processen. Minister Dasai zegt dat ROM dit jaar het initiatief heeft genomen om verder hieraan te werken. Het ministerie doet dit met de betrokkenheid van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), consultants en alle organisaties die betrokken zijn bij het beschermen van het Surinaamse milieu.

Minister Dasai: “We proberen collectief te kijken naar alle mogelijkheden voor gezamenlijke bescherming.” De bewindsman merkt op dat illegale mijnbouw de grootste bedreiging voor het Surinaamse bos is. “Goudwinning zorgt voor heel veel ontbossing met degradatie als gevolg. Wij moeten kijken in hoeverre wij dat kunnen tegengaan.” Minister Dasai wijst op de 93 procent bosbedekking van Suriname – een van de hoogste ter wereld – en zegt dat dit behouden moet worden. “Als wij nu er niet aan beginnen, is de kans groot dat wij dat gaan verliezen.” Het ligt in de bedoeling dat de maatregelen voor bosbehoud en tegengaan van degradatie in een plan worden vervat, waaruit uiteindelijk actie moet voortvloeien.