De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname zet belangrijke stappen voor versterking van Justitie en Politie

De regering heeft belangrijke voortuitgangen geboekt met betrekking tot de versterking van het ministerie van Justitie en Politie. Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi tijdens de jaarrede op 29 september in het parlement. Het staatshoofd blikte terug op enkele hoogtepunten van het afgelopen regeerperiode, waaronder de bouw van een geïntegreerd politiebureau en brandweerkazerne in Moengo, wat een aanzienlijke stap voorwaarts betekent voor de veiligheidsinfrastructuur in de regio. 

“Het ministerie van Justitie en Politie is met de beperkte financiële middelen in staat geweest enkele projecten uit te voeren”, sprak het staatshoofd. Er zijn meerdere gebouwen gerenoveerd en werden nieuwe voertuigen, waaronder vier blusvoertuigen, aangeschaft. Daarnaast zijn er diverse opleidingen verzorgd, ter versterking van de verschillende diensten. 

President Santokhi deelde mee dat er is besloten om in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, weer een Postacademische Masteropleiding tot Wetgevingsjurist te verzorgen. Dit om het nijpende tekort aan gekwalificeerde wetgevingsjuristen binnen de Surinaamse overheid aan te pakken. 

“In 2024 zal de verdere modernisering en verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht ter hand worden genomen”, stelt het staatshoofd. Een ontwerpwet betreffende de rechtspositie van de rechterlijke macht is reeds ingediend ter behandeling. De benoeming van de procureur-generaal, die gedurende twee jaar voorafgaand aan haar benoeming het ambt heeft waargenomen, completeert de leiding van de Rechterlijke Macht. Om de professionalisering en uitbreiding van zowel het Hof van Justitie als het Openbaar Ministerie te bevorderen, zullen RAIO-opleidingen worden geïnitieerd. Dit initiatief zal een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de rechtshandhaving.