De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname zet stappen naar duurzame kleinschalige goudsector

In kader van het project “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small Scale Gold Mining” (EMSAGS-project) is er invulling gegeven aan de uitvoering van een Target Sector Analysis (TSA) omtrent de kleinschalige goudmijnbouwsector in Suriname. Het doel van deze studie is om de vereisten voor een transitie naar een duurzamere kleinschalige goudmijnbouwsector te identificeren en te analyseren. Op donderdag 17 augustus 2023 werden de eerste bevindingen van deze TSA gedeeld met verschillende overheidsinstanties, dignitarissen, maatschappelijke organisaties en multinationals.

“Suriname is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en momenteel vormt de goudwinning een van de belangrijkste economische activiteiten in Suriname”, stelt Preciosa Simons, directeur Mijnbouw van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). De goudsector bestaat uit enkele grootschalige industriële multinationals en talloze kleine en middelgrote mijnbouwbedrijven. Volgens Simons hebben de mijnbouwactiviteiten aanzienlijke negatieve effecten op de natuurlijke ecosystemen in de mijnbouwgebieden, voor een groot deel door de kwikvervuiling die gepaard gaat met de goudwinningstechnieken en de impact van de exploratiegebieden op de ontbossing. Om deze negatieve effecten aan te pakken, wordt gewerkt aan de overgang naar een duurzamere goudmijnsector in Suriname, waarin milieu-, economische- en sociale aspecten worden aangepakt.

De “Targeted Scenario Analysis (TSA) of Suriname’s Small-scale Gold Mining Sector” is onderdeel van het grotere “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname with Emphasis on Artisanal and Small-scale Goldmining (EMSAGS-project). Dit heeft als doel het verbeteren van het beheer van Artisanale en Kleinschalige Goudwinning (ASGM) in Suriname. Directeur Simons benadrukt dat het achterliggende doel is om de negatieve effecten van mijnbouwactiviteiten op natuur, milieu en lokale gemeenschappen te verminderen. “Het project beoogt dit doel van beter beheer te bereiken door op institutioneel niveau een omgeving te creëren die duurzame mijnbouw mogelijk maakt”, aldus Simons.

De uitkomst van de TSA stelt besluitvormers in staat om de voor- en nadelen te overwegen van het voortzetten van de huidige praktijken (het Business-As-Usual) BAU) scenario) of het volgen van een alternatief pad van een Sustainable Ecosystem Management (SEM) scenario. De uitkomsten van de TSA zijn bedoeld als leidraad voor beleidsmakers die betrokken zijn bij het EMSAGS-project om de effecten van het beheerbeleid op de economische baten in de sector, ecosysteemdiensten en natuurlijke hulpbronnen in te schatten. Dit geeft inzicht in hoe de baten en kosten van duurzame productie zich verhouden tot de baten en kosten van huidige praktijken die hulpbronnen aantasten en uitputten.

De TSA die ontworpen is door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) is van grote waarde voor beleidsmakers, belanghebbenden en financierende donoren. Dit omdat zij een pad biedt om het sectorale beleid en de begrotingshervorming te verbeteren, de kwantiteit en de kwaliteit van de investeringen in duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verhogen, klimaatverandering aan te pakken en de productiviteit van de duurzame sector, het bruto binnenlands product (bbp) en de financiële en milieuvoordelen te verhogen. De TSA-aanpak heeft een groot potentieel voor schaalbaarheid, credibility en kosteneffectiviteit, aangezien de methodiek in meer dan twintig landen is toegepast en door de UNDP is aangenomen als een essentieel instrument voor duurzame beleidshervorming.