De Boodschap
Kabinet van de President

SZF-personeel in beraad

Het personeel van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) is overgegaan tot straatacties.  Op maandag 15 augustus 2022 hebben de medewerkers het werk neergelegd en barricades geplaatst aan de Fred Derbystraat. De aanleiding voor deze actie is tot nog toe onduidelijk voor de directie van het SZF.

 Radjesh Radjkoemar, Algemeen directeur (IMT) van SZF  geeft aan dat in navolging van verstuurde memo’s naar het personeel op 18 en 20 juli 2022 is aangegeven dat er gesprekken zijn gevoerd met de Bemiddelingsraad, de SZF-directie en de Algemene Ziektekosten Verzekering Werknemers Bond(AZVWB). Dit zou volgens hem aanleiding zijn geweest voor de bond om tot actie over te gaan.

De directie geeft aan dat zij de tussenkomst van de Bemiddelingsraad heeft ingeroepen voor een bevredigende oplossing voor beide partijen. De eis van de bond was financieel niet haalbaar voor het Staatsbedrijf. De Bemiddelingsraad heeft de directie en de bond geadviseerd om opnieuw te onderhandelen op basis van de uitgewerkte scenario’s. Op 15 augustus waren er wederom gesprekken ingepland met de Bemiddelingsraad waarbij de bond niet is komen opdagen.

Zonder opgaaf van reden zijn de medewerkers overgegaan tot staking, waarbij zij op 16 augustus vanaf 10:00 uur weer in beraad zijn gegaan. De directie betreurt het dat er geen duidelijke reden is opgegeven voor deze acties. Volgens directeur Radjkoemar is de directie nog in onderhandeling met de Bemiddelingsraad. Het wachten is op een uitspraak van de Bemiddelingsraad welke bindend zal zijn.

De spoed -en baliegevallen verlenen hun diensten onverkort door voor de samenleving. Met het minimale aan medewerkers die nog wel normaal aan het werk verschijnen probeert het SZF de dienstverlening niet in gedrang te laten komen. Het SZF roept in afwachting op het resultaat van de Bemiddelingsraad al haar medewerkers op, het werk weer te hervatten.