De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Tijdelijk exportverbod voor 4 groentegewassen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ziet zich genoodzaakt om vanaf 15 juni 2021 de export van boulanger, antroewa, peper en bitterblad op te schorten. Dit als gevolg van de vele afkeuringen van exportzendingen uit Suriname. In 2019 zijn de verscherpte fytosanitaire maatregelen van de EU ingegaan. Suriname voldoet helaas tot op heden niet aan de EU-eisen. Om te voorkomen dat de EU Suriname een exportverbod oplegt, heeft het ministerie het initiatief genomen om de export van slechts 4 gewassen voorlopig op te schorten. De overige gewassen mogen geëxporteerd worden.
Ondertussen heeft het ministerie ter ondersteuning 2 buitenlandse experts aangetrokken. Verder zal LVV samen met haar partners, waaronder het CELOS en het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) onderzoek doen naar effectieve beheersmaatregelen. Zodra er sprake is van een oplossing zal deze door gecommuniceerd worden met de sector.  Hiermee zullen de exporten naar de EU wederom mogelijk worden gemaakt.
Het ministerie van LVV rekent op ondersteuning van de totale gemeenschap en in het bijzonder de agrarische sector ter oplossing van het probleem.