De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Geen schaarste aan rijst als gevolg van wateroverlast

Hoewel rijstboeren ongeveer 1100 hectaren rijst niet hebben kunnen afoogsten als gevolg van wateroverlast, zal er geen schaarste ontstaan. Dit verzekerde president Chandrikapersad Santokhi in zijn toespraak tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dinsdag in De Nationale Assemblee. “Ik ontzenuw verschillende ‘fake news’ berichten in de samenleving dat er een tekort zal zijn aan rijst. Er is voldoende rijst en we hoeven niet te vrezen voor schaarste”, zei het staatshoofd.
Volgens de president pakt de regering het probleem van wateroverlast met de nodige urgentie aan. Vele gebieden zijn als gevolg van extreme regenval en aanhoudende regens de afgelopen weken onder water gelopen. De situatie is zeer ernstig. Mensen zijn meerdere weken in water en ondervinden ernstige overlast. In het binnenland moesten mensen geëvacueerd worden en vele landbouwgebieden zijn omgetoverd tot grote zwampen, waardoor de mensen hun oogst hebben verloren.
Het staatshoofd laat weten dat de regering het probleem tweesporig bezig is op te lossen. In de eerste plaats worden de directe noden opgelost. Er zijn 80.000 voedselpakketten goedgekeurd om gedistribueerd te worden aan mensen in de getroffen gebieden. Voor de agrariërs is een schadefonds van SRD 40 miljoen ingesteld om te compenseren voor de geleden schade. Daarnaast worden ruim 40 grote pompen ingezet in verschillende gebieden om het overtollig water zo snel als mogelijk weg te pompen. Momenteel zijn er ongeveer 60 graafmachines bezig om ophaalwerken uit te voeren. “We doen er alles aan om binnen enkele dagen de waterhuishouding zodanig aan te pakken, dat de gebieden weer droog komen te liggen”, zei president Santokhi.
Met de urgente aanpak verzekert de regering de landbouwproductie. De president geeft verder aan dat er gewerkt wordt aan een structurele oplossing van de problemen. Een interdepartementale commissie, bestaande uit deskundigen van de ministeries van Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Sport en SurZwam zijn onder meer belast met de coördinatie van de uitvoering van de werkzaamheden. Die moeten ervoor zorgen dat nieuwe pompen geïnstalleerd zullen worden, aanpak van achterstallig onderhoud van pompen en sluizen, aanpassing van het verkavelingsbeleid en het bouwbeleid en de opstart van grote projecten, zoals de rehabilitatie van het Saramacca kanaal. Ook andere kanalen worden duurzamer onderhouden middels goed ontwikkelde onderhoudsprogramma’s, dammen zullen weer worden hersteld en het onderhoud zal weer regulier plaatsvinden. Er zullen waterschappen worden ingesteld, die belast zullen worden met het beheer van het water.