De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Training Frans voor leerkrachten basisscholen Marowijnerivier

Leerkrachten van elf basisscholen langs de Marowijnerivier zullen worden getraind in de Franse taal. Een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) vertrok naar Stoelmanseiland om het traditioneel gezag en de schoolleiders van Manlobi, Gakaba, Goninimofokreek, en Stoelmanseiland in te lichten over dit plan. Het initiatief wordt ondersteund door de Franse ambassade en de UNICEF.

Tijdens een bezoek van een Franse delegatie in november 2021, was er gesproken over de wens om de Franse taal te herintroduceren in het Surinaams onderwijs en om de Nederlandse taal te introduceren in het Frans-Guyanees onderwijs. Nu worden er concrete stappen gezet om dit doel te bereiken. Aangezien de scholen langs de Marowijnerivier de meeste affiniteit hebben met de Franse kant zullen er van uitgekozen scholen, 55 leerkrachten getraind worden in de Franse taal. Die moeten ze op hun beurt overdragen aan de leerlingen van leerjaar een tot en met vier. De Foundation of French Teachers in Suriname zullen de lessen verzorgen.

MinOWC directeur, Gracia Valies-Ormskirk, vertelde de aanwezigen wat het doel was van het bezoek. ‘San unu kon du tide na ferteri fa unu wani du en…fa unu e denki fu du en. Unu san e libi dyaso musu gi unu a rai fa unu kan du en moro betre.’  Kapitein Miranda Amijeri reageerde als volgt: ‘Wi ini a binnenland de bereid. Efu yu e luku dya keba, bun furu sma e seni en pikin na Fransi skoro.’ Hij vervolgde in het Aucaans dat het beter was dat de kinderen de Franse taal in hun eigen dorp kunnen leren zodat ze niet aan de Franse kant op school hoeven en dat het ook goed is dat de kinderen in Frans-Guyana de kans zullen krijgen om het Nederlands te leren.  Hij drukte de MinOWC-delegatie op het hart dat het project met succes moet worden uitgevoerd.

Over twee weken vertrekt de delegatie naar Galibi om ook de schoolleiders van de uitgekozen scholen en het traditioneel gezag in dat gebied in de diepte te vertellen over dit initiatief.