De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Trainingsprogramma ter ondersteuning van continuïteit MKB tijdens pandemieën

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is gestart met het project “Supporting and Ensuring Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Suriname and Guyana to Continue Business during Crisis”.  Dit project is goedgekeurd door the standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC) Project Funding Unit en tevens gefinancierd onder het COMCEC programma”. Minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven dat het initiatief voor dit project genomen is naar aanleiding van de zware klappen die het ondernemersklimaat heeft gekregen als gevolg van de Covid-pandemie. In dit kader is er een driedaagse “train de trainers” trainingsprogramma gestart op woensdag 27 september 2023 in Hotel Babylon.

Het hoofd van het departement KOSGEB (van Turkije) tevens trainer van de workshop, Selim Serkan Ercan, heeft aangegeven dat er tijdens de training gefocust wordt op hoe ondernemers een businessplan kunnen maken om weerstand te kunnen bieden tegen pandemieën. Volgens Ercan werken zij samen met het ministerie aan dit project, omdat zij de Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Suriname willen ondersteunen.

Onderdirecteur Sarita Vyent van het onderdirectoraat Interne Markt (IM), heeft aangegeven dat de driedaagse training ter versterking is van de trainingsunit van het ministerie van EZ. Volgens onderdirecteur Vyent, heeft het ministerie middels het COMCEC-project de technische assistentie gekregen van Turkije, waarbij er 21 personen van binnen en buiten het ministerie getraind zullen worden tot trainers. De focus ligt ook op riskmanagement, zodat ondernemers kunnen aanleren hoe zij de continuïteit van hun bedrijf kunnen waarborgen tijdens een crisis.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat het ministerie moet investeren in ondernemerschap, omdat het de ruggengraat is van de economie van Suriname. Er is eerst geïnvesteerd in het personeel van het ministerie, zodat zij de nodige capaciteit kunnen bezitten om de ondernemers te faciliteren. Het ministerie is ook bezig met voorbereidingen om landelijke trainingen te verzorgen, zodat ook lokale productie gestimuleerd kan worden.