De Boodschap

Tag : 27 september 2023

Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Trainingsprogramma ter ondersteuning van continuïteit MKB tijdens pandemieën

Ruth Beck
Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is gestart met het project “Supporting and Ensuring Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Suriname...