De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vakbond Rosebel op bezoek bij minister Mac Andrew

Het opendeurbeleid van minister Steven Mac Andrew wordt ook dit jaar voortgezet, omdat het bijdraagt aan inzichten ter aanscherping van het beleid. De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) ontvangt volgens afspraak personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die hun inzichten met betrekking tot het beleid willen delen met hem.

Zo ontving de bewindsman op donderdag 5 januari 2023 een vertegenwoordiging van het bestuur van de Rosebel vakbond onder leiding van Alwin Hardley. Bij deze gelegenheid is er van gedachten gewisseld over onder andere arbeidsomstandigheden, arbeidsbescherming en arbeidsverhoudingen in het algemeen, maar ook specifiek binnen Rosebel Gold Mines N.V. De gedachtenwisseling vond plaats binnen de context van Decent Work, welke door het ministerie wordt gepropageerd en geimplementeerd.

Beide partijen vinden dat het concept van Decent Work meer ingang moet vinden in bedrijven en volledig ingeburgerd moet raken in de samenleving. De cruciale rol van het directoraat Arbeidsinspectie hiertoe is benadrukt door zowel de minister als de vakbond. Minister Mac Andrew gaf de uitdrukkelijke garantie dat de Arbeidsinspectie te allen tijde erop zal toezien dat de arbeidswetgeving wordt nageleefd door alle bedrijven in ons land, hetzij lokale ondernemingen of multinationals. Bij het bespreken van dit onderwerp kwamen partijen er niet onderuit om specifieke issues waarmee de bond zit te bespreken.

De minister heeft de issues aangehoord en heeft zich ook direct laten informeren door Ashwin Orie, voorzitter van de speciaal in het leven geroepen monitoringscommissie die tripartiet is samengesteld en zich richt op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers binnen het bedrijf. De bedoelde commissie is een verplichting die voortvloeit uit de Delfstoffenovereenkomst, welke met het bedrijf is gesloten. De commissie moet de minister op gezette tijden rapporteren over de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers van de onderneming.

De minister heeft staande dit onderhoud de voorzitter van de monitoringscommissie geïnstrueerd om de issues van de vakbond tot onderwerp van gesprek te maken, zodat eventuele ruis tussen vakbond en werkgever weggewerkt kan worden. Bij dit onderhoud was de voorzitter van de bond vergezeld door zijn secretaris, Johan Seymor, terwijl de minister werd bijgestaan door Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en internationale Zaken op het ministerie en door Ashwin Orie, voorzitter van de monitoringscommissie.