De Boodschap
Kabinet van de President

Veerkracht om nationale uitdagingen aan te gaan

In verband met 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname heeft president Chandrikapersad Santokhi een lunch gehouden om deze dag samen te gedenken met hoogwaardigheidsbekleders waaronder leden van de Raad van Ministers, coalitieleden en buitenlandse gasten.

 

De president heeft de gasten toegesproken. Suriname, als jonge natie van 46 jaar, is nog in staat in hechte natie als volk nog op te trekken en deze dag in eenheid samen te herdenken. Ook de diaspora. Het staatshoofd bevestigt dat Suriname voor verschillende uitdagingen staat net als eerdere jaren. Suriname bevond zich al eerder in een crisis, waarbij het land in een diepe dal was. We zijn als volk eruit gekomen en als natie daardoor sterk geworden. ‘Dat is de veerkracht, die we hebben als samenleving. De veerkracht die ervoor zorgt dat we elkaar kunnen vinden om daar waar er nationale uitdagingen zijn, met verenigde krachten en goede saamhorigheid tegemoet te treden zodat we oplossingen kunnen brengen voor ons land Suriname’, aldus de president.

De hoogste regeringsfunctionaris vindt het spijtig dat er verdeeldheid is te merken binnen de samenleving (op basis van onder andere politieke ideologie, ras, geloof en cultuur). Hij haalt aan om gezonde discussies te voeren en inzichten samen te smelten om sterke en goede besluiten te nemen. ‘Wans’ ope tata komopo. Wi mu’ seti kondre bun’ zo moeten we elke dag invulling geven. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van eenieder om te werken aan een sterk bestuur en de ontwikkeling van ons land.

Het staatshoofd deelde ook het nieuws mee met de gasten dat vandaag een belangrijke dag is, vanwege het feit dat het Tripartiet Akkoord is bereikt tussen de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven. We zijn op de goede weg. ‘We gaan de uitdaging aan op basis van eenheid en verenigde krachten met liefde en respect voor ons land. Binnen een jaar is onze financiële crisis onder controle met onze eigen kracht en inspanning. Dit geeft aan dat we verder inhoud geven aan onafhankelijkheid en weerbaarheid creëren in de wereld door een sterke maatschappij te zijn’, aldus president Santokhi.