De Boodschap
Kabinet van de PresidentUncategorized

Venezuela speelt in op hulpverzoek Suriname

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de Bolivariaanse Republiek Venezuela een partij hulpgoederen aan Suriname doen toekomen. De bezending is op vrijdag 03 juni 2022 via de Johan Adolf Pengel International Airport ingevlogen en wel in aanwezigheid van enkele functionarissen.

Het ministerie heeft recent via diplomatieke nota’s aan diverse ambassades en geaccrediteerde nationale en internationale organisaties het verzoek gedaan voor ondersteuning vanwege de overstromingen in zowel het binnenland als de kustvlakte van Suriname. De Venezolaanse ambassade heeft zeer snel ingespeeld op dit verzoek. President Nicolás Maduro heeft via de diplomatieke vertegenwoordiging de hulpgoederen aangeboden aan Suriname. Deze werden ontvangen door BIBIS-directeur Internationale Samenwerking Astrid Belliot-Buitenman en kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, waarna de overdracht plaatsvond aan het ministerie van Defensie. Bij dit moment waren ook de Venezolaanse ambassadeur Ayerim Flores Rivas aanwezig alsook Venezuela’s vice-minister van Buitenlandse Zaken tevens ambassadeur voor de Caricom, Raúl Licausi. De laatstgenoemde, die speciaal voor de overhandiging naar Suriname was afgereisd, vloog hierna meteen terug naar zijn land.

De partij hulpgoederen bestaat onder meer uit voedselpakketten, motorfietsen, dekens en medicijnen. Kolonel Slijngaard sprak de Venezolaanse en Surinaamse delegaties toe in de Courtesy Room van de Johan Adolf Pengel International Airport, waarbij hij een beeld gaf van de huidige situatie in de getroffen gebieden. De NCCR-coördinator overhandigde ook de schriftelijke en meest recente rapportage vanuit het rampgebied aan vice-minister Licausi. De NCCR-functionaris sprak namens de Surinaamse regering en bevolking zijn erkentelijkheid uit voor de geste. Vice-minister Licausi sprak de hoop uit dat het materiaal goed van pas zal komen. “Venezuela is altijd de eerste die reageert om te helpen en de Venezolaanse regering zal altijd klaarstaan om Suriname een vriendschappelijke hand toe te reiken zodra dit nodig is”, stelde de Venezolaanse regeringsfunctionaris.

Met de vice-minister reisde ook een civiel hulpteam van experts mee. Het gaat om deskundigen van de civiele bescherming en rampenbestrijding van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Als onderdeel van de humanitaire hulp die de Venezolaanse regering heeft goedgekeurd voor Suriname, zal het hulpteam ervaring en deskundigheid ter beschikking stellen. Het team, dat vijf dagen in Suriname zal vertoeven, start morgen samen met het NCCR een verkenningsbezoek aan de getroffen gebieden.