De Boodschap
Openbare Werken

Verlaten LVV-terrein en gebouwen schoongemaakt door OGA

Op de hoek van de Bolletrie- en Kankantrietsraat wordt thans het verlaten terrein en de gebouwen daarop, toebehorende aan het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), opgeschoond door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het Ministerie van Openbare Werken (OW). In het kader van nieuwe beleidsinzichten bij OW wordt er agressief beleid uitgevoerd op verlaten percelen en gebouwen ten einde te zorgen voor een schoon en leefbaar milieu.

Op het LVV-terrein aan de Kankantriestraat staat een oud gebouw alsook een haast afgebouwde nieuw gebouw, welke door kwaadwilligers grotendeels is gesloopt. Tijdens controle werkzaamheden van OGA, alsook ingekomen klachten vanuit de gemeenschap is er een zeer onhygiënische situatie op het verlaten terrein aangetroffen, waardoor het besluit gelijk is genomen dit op te schonen en af te voeren. Wnd. Directeur OGA, Indersing Gangabisoensingh, zegt dat de situatie heel triest is om te zien. Er is heel veel huisvuil en grofvuil aangetroffen op het terrein, maar vooral binnen de verlaten gebouwen. Aan de overkant van het terrein bevindt zich de Noodmarkt (Markt-Zuid), dus was het noodzakelijk de zaak spoedig op te ruimen.  In het beleid van Openbare Werken gelden de regels voor zowel particuliere- als overheidsgebouwen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met aangehuurde  machines van de aannemer F. Dahoe.

De Wnd. Directeur OGA doet een beroep op LVV om hun terrein een bestemming te geven en te zorgen voor de onderhoud daarvan. Voorts wordt aan LVV gevraagd te zorgen voor bewaking van het terrein ter voorkoming dat zulks zich weer herhaald.  Gangabisoensingh doet ook een beroep op de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, die ook vertegenwoordigd was door de plaatsvervangend ressortleider van Beekhuizen om een handje mee te helpen de  plek schoon te houden. Dit oproep doet hij tevens ook naar alle districtcommisarissen om hun verzorgingsgebieden schoon te houden.

Eveneens wordt er op de burgerij een beroep gedaan om geen vuil hier en daar te gooien. Er zal niet geschroomd worden om harde maatregelen te treffen tegen kwaadwilligers. Samen kan er gewerkt worden aan een schoon Suriname zegt de Wnd. Directeur OGA. Verder geeft hij te kennen dat men een zware boete kan krijgen als die wordt betrapt bij het dumpen van vuil. Op weg naar Srefidensi worden er strakke controles uitgevoerd vanuit het OGA directoraat om zoveel als mogelijk de illegale vuilstortplaatsen op te schonen. Als de burgerij ook een handje meehelpt draagt dat bij aan een schoon en hygiënisch milieu.