De Boodschap
Kabinet van de President

Vermindering overheidsuitgaven wordt voortgezet

De regering zal naast inkomstenverhogende maatregelen voortgaan met de vermindering van overheidsuitgaven. Zo deelde president Chandrikapersad Santokhi De Nationale Assemblee (DNA) op donderdag 29 september 2022 mede tijdens zijn jaarrede. Het staatshoofd zegt dat vermindering van de uitgaven in de afgelopen periode een grote uitdaging is geworden vanwege de extra loonuitgaven om koopkracht te behouden en om de subsidies op essentiële goederen te continueren. “Uiteindelijk zal alleen een gebalanceerde begroting gerealiseerd worden als de inkomsten toenemen, het overheidsapparaat gereduceerd wordt en de nodige efficiencyoperaties waaronder afstoten van bepaalde taken worden doorgevoerd. Pas dan zal de dienstverlening vanuit de overheid geoptimaliseerd kunnen worden.”

Als onderdeel van het Public Sector Reform-programma dat tot doel heeft een efficiënte en productieve overheidsoperatie op te zetten, zullen onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd worden: De versterking van capaciteit door middel van training en mentorship van bestaand kader; Het verbeteren van de beloning van hoger kader ter voorkoming van vertrek naar het buitenland of het bedrijfsleven; Het strikt implementeren van de personeelsstop; Het gefaseerd afvloeien van personeel in eerste instantie met behoud van voorzieningen voor een vastgestelde periode; De verdere automatisering c.q. eerst verbeteren van overheidsprocessen; Het outsourcen dan wel commercialiseren van niet essentiële kerntaken van de overheid en het stimuleren van “public-private-partnerships”.

Volgens het staatshoofd heeft de werkgroep Parastatalen van de Regering het rapport inmiddels in de finalefase. Op basis daarvan zal de regering vervolgbesluiten nemen. Het gaat om besluiten met betrekking tot stroomlijning van deze groep van staatsbedrijven. President Santokhi: “Het is nu al duidelijk dat een belangrijk deel van de parastatale bedrijven afgestoten dan wel gecommercialiseerd en geliquideerd kunnen worden. Dit zal tot besparingen leiden en in sommige gevallen ook de stopzetting van subsidies. De werkgroep “Local Content” bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Staatsolie en het bedrijfsleven zal volgende week haar finale bevindingen presenteren aan de regering. Op basis hiervan zullen verdere besluiten over de vorm en inhoud genomen worden. De werkgroep “Ease of Doing Business” welke onder coördinatie staat van de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), zal voor eind van dit jaar vaststellen op welke wijze Surinames ranking op de “Ease of Doing Business” index sterk verbeterd kan worden. Dat met assistentie van internationale partners, het Surinaamse bedrijfsleven en in samenspraak met relevante lokale autoriteiten.

President Santokhi zegt dat er in de afgelopen periode zeer intensief gewerkt is aan het inventariseren en herstructureren van de schuldenlast die uit verschillende soorten schulden bestaat. De multilaterale leningen aan financiële instellingen in deze periode moesten doorbetaald worden, hetgeen een bijzondere druk legt op de beschikbaarheid van deviezen. Hiernaast zijn binnenlandse schulden in beeld gebracht, inclusief die bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Uiteindelijk is afgesproken dat deze niet ingekort zullen worden. In termen van het buitenland bestonden de schulden uit de leningsovereenkomsten, aangegaan met particuliere banken die met een overheidsgarantie werkzaamheden hebben verricht, de zogenaamde “Oppenheimer-leningen” en de officiële crediteuren India en China. Voor wat betreft de eerste categorie is overeenstemming bereikt na collectieve onderhandelingen onder auspiciën van de Paris Club. De gesprekken met de crediteuren zijn gaande en worden voortgezet in een constructieve sfeer. De crediteuren India en China zijn met het technisch team nog in onderhandeling over de herschikking en er is goede hoop dat deze nog voor het eind van het jaar afgerond wordt.