De Boodschap
Kabinet van de President

Verouderde installaties verkeerslichten worden landelijk vervangen

Het verkeerslicht op het kruispunt van de J.A. Pengelstraat – hoek Gemenelandsweg is wederom in gebruik genomen. “Het is van groot belang dat de verkeerslichten in ons land goed functioneren om zo de verkeersveiligheid te waarborgen,” zei minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) tijdens de her-ingebruikname op dinsdag 9 april 2024. De komende maanden zullen ook de overige verkeerslichten worden vervangen, zodat alle kruispunten in Paramaribo en andere delen van Suriname weer voorzien zijn van goed functionerende verkeersregelinstallaties (VRI).

Met de vervanging van deze verouderde installaties wil het ministerie ervoor zorgen dat het verkeer beter gereguleerd wordt en er minder kans is op ongelukken.” We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een veiliger en vlotter verkeer in ons land,” merkte de OW-minister op. De bewindsman benadrukt dat vorig jaar de enige verkeersinstallatie in Nickerie, die meer dan 10 jaar buiten werking was, opnieuw operationeel gemaakt is, door het installeren van een nieuwe verkeersregelautomaat, waarbij een deel van het werk in eigen beheer is uitgevoerd. De andere locaties zijn: Hk. Lachmonstraat/Coesewijnestraat, Hk.Pengelstraat/Redmondstraat, Hk. Steenbakkerijstraat/Domineestraat en tot slot Hk.Molenpad/Derbystraat.

Bijna alle verkeerslichten in Suriname moeten vervangen worden. De meeste zijn geïnstalleerd sinds 2007, maar op twee eerdergenoemde locaties, namelijk Molenpad en Steenbakkerijstraat, zijn installaties aanwezig die dateren uit de jaren 1987. Ook deze zullen dit jaar vervangen worden. De overige vervangingen zullen stapsgewijs plaatsvinden, afhankelijk van het beschikbare budget en prioriteiten. Soekhradj Ajay, wnd. hoofdafdeling Verkeersmonitoring en digitale techniek, gaf aan dat het een uitdaging is om met alle risico’s en inspanningen sommige van de verkeersinstallaties nog steeds te laten functioneren. Door het vervangen van verouderde verkeerslichten en het aanpassen van de automaat op basis van metingen en resultaten, kunnen zij bijdragen aan een soepeler verkeersverloop op de betreffende kruispunten. “De afdeling zal doorgaan met haar werk en metingen. Op basis van de resultaten zullen we de automaat aanpassen waar nodig, zodat het verkeer op de betreffende kruispunten soepel verloopt,” aldus Soekhradj.

Minister Nurmohamed gaf in zijn toespraak ook te kennen dat het ministerie de komende periode zal werken aan de wegmarkeringen. Hij benadrukte het belang van duidelijke en goed zichtbare wegmarkeringen om ongelukken te voorkomen en de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast kondigde hij aan dat er meer controles zullen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat wegmarkeringen altijd goed zichtbaar en in goede staat zijn. Minister Nurmohamed riep alle weggebruikers op om alert te zijn op de wegmarkeringen en om altijd de verkeersregels nauwkeurig op te volgen.