De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Versterking bilaterale samenwerking op verschillende gebieden met Venezuela in het vooruitzicht

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft een bilateraal onderhoud gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Carlos Faría Tortosa. Deze bilaterale ontmoeting heeft op maandag 19 september 2022 in New York plaatsgehad tijdens de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Suriname en Venezuela hebben een nauwe relatie gebaseerd op wederzijds respect en begrip voor elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit. Tijdens deze ontmoeting is gediscussieerd over de stand van zaken van de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen, de laatste internationale ontwikkelingen en samenwerking in internationale organisaties. Voorts is er een samenwerkingsagenda op politiek, financieel, agrarisch, energie- en cultureel gebied onder de loep genomen, in het kader van de Bolivariaanse diplomatie van vrede en complementariteit tussen Caribische landen.

Beide ministers waren het erover eens dat de functionele samenwerking tussen de twee landen op bilateraal-, regionaal- en multilateraal niveau opnieuw moet worden besproken. Verder moet overwogen worden om de bilaterale samenwerking op het gebied van landbouw, communicatie, juridische bijstand, visserij, energie, vervoer, cultuur en gezondheid te versterken. Aan de orde werd gebracht dat Venezuela een van ’s werelds grootste olie-exporteurs is geweest en zodoende het een geweldige kans biedt om samen te werken in de zin van het delen van expertise op dit gebied met Suriname.

Minister Ramdin deelde mee dat het belang van eerbiediging van het internationaal recht en de zelfbeschikking van volkeren een fundamentele pijler is voor de vooruitgang en het wederzijds begrip tussen beide landen.