De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Vertegenwoordiger EUIPO ondersteunt ministerie EZ en Bureau Intellectuele Eigendom

De vertegenwoordiger van European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Diana Versteeg bracht een beleefdheidsbezoek aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh. Diana ondersteunt het ministerie van EZ en het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE), met het ontwerpen en uitrollen van wetgeving op het gebied van tekeningen en modellen. Deze ondersteuning vindt plaats binnen het kader van het CARIFORUM Intellectual Property Rights and Innovation, CARIPI project.

Het project is een internationaal samenwerkingsproject, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door het Europees Bureau voor de intellectuele eigendom (EUIPO). Het is opgezet om het klimaat voor intellectuele eigendomsrechten in CARIFORUM te versterken, als hulpmiddel om de handel en investeringen te bevorderen en als stimulans voor innovatie en concurrentievermogen in de particuliere sector. Dit zal een grote stap zijn voor de economie van Suriname.