De Boodschap
Kabinet van de President

Vlotte afhandeling grondaanvragen essentieel voor rechtszekerheid

Een vlotte afhandeling van grondaanvragen is essentieel voor het creëren van rechtszekerheid bij burgers die een verzoek om in aanmerking te komen voor een stuk perceel, bij de overheid indienen. Een probleemloze afhandeling houdt de hoop hoog en de regering wenst zich hiervoor ook inzetten. Een stuk grond bezitten verschaft rechtszekerheid en vormt de basis voor duurzame ontwikkeling. Het voorgaande kwam op dinsdag 23 augustus 2022 in grote lijnen naar voren bij de uitreiking van bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen aan ruim 1600 burgers van het district Wanica.

Zowel president Chandrikapersad Santokhi als minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) bleef stilstaan bij de rechtszekerheid en de dienstverlening. Zij legden ook de nadruk op de administratieve handelingen die men verder nog moet plegen, opdat de bescheiden niet vervallen. Onder de burgers die dinsdag hun stukken ontvingen bevond zich ook een aantal slechthorenden, voor wie er een tolk aanwezig was. President Santokhi benadrukte dat elke burger recht heeft op een perceel en dat de mens met een beperking niet uitgesloten wordt. “Het geeft aan dat we beleid voeren op basis van inclusiviteit, waarbij niemand vergeten mag worden”, aldus het staatshoofd.

Het betrof de tweede uitreiking van grondbescheiden in Wanica sedert aantreden van de regering-Santokhi. De eerste uitreiking vond in augustus 2021 op het districtscommissariaat Zuid-Oost. Dit keer vond de uitreiking plaats  op dinsdag 23 augustus 2022 in het Sportcomplex Kwatta. Intussen zijn al in zeven districten grondpapieren uitgereikt, onder meer dankzij de geoptimaliseerde dienstverlening, waarbij burgers online een verzoek mogen doen. Van het aantal begunstigden die dinsdag hun bescheiden in ontvangst mochten nemen, hebben ongeveer 600 hun aanvraag online ingediend. Van de 7 districten zijn Wanica en Nickerie reeds twee keer aan de beurt geweest. “Rest nog Paramaribo en Brokopondo”, zei minister Vorswijk.