De Boodschap
UncategorizedVolksgezondheid

Volksgezondheid scherpt COVID-informatievoorziening aan met BOG-website

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het initiatief genomen om de informatievoorziening naar de samenleving voor wat betreft COVID-19 verder aan te scherpen. Tijdens een op vrijdag 11 september 2020 belegde spoed COVID-19 persconferentie gaf minister Amar Ramadhin aan dat, in het kader van informatievoorziening en verbeteren van de toegankelijkheid tot informatie, de website van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), te weten www.bogsuriname.com is geactiveerd.

Het BOG beschikte zelf al geruime tijd over een website, die echter inactief was. “We hebben getracht en gepoogd met alle inzet de informatievoorziening ook via de website van het BOG ter beschikking te stellen van de Surinaamse gemeenschap,” zegt de bewindsman. De samenleving treft op www.bogsuriname.com allerhande informatie aan wat betreft COVID-19. Het betreft de situatieanalyses per week tot de actuele cijfers, die middels een link naar de COVID-website, bekeken kunnen worden. Minister Ramadhin benadrukt dat de website ww.covid-19.sr nog steeds actief is. Deze wordt elke dag geüpdated.

Volgens de bewindsman heeft het BOG als belangrijkste public health bureau van Suriname ook de noodzaak ingezien voor de opzet cq. het heractiveren van de website. “Met alle inspanningen is het ons gelukt om de website te launchen en ook op website zien wij uw comments tegemoet,” zegt hij.

Over het communiceren met de samenleving zegt minister Ramadhin dat het de bedoeling van de overheid is om dat onder meer middels persconferenties te blijven doen. Volgens hem is er geen onderzoek gedaan naar hoe effectief het communiceren van de overheid is, maar er is in ieder geval wel een communicatieplan om op verschillende manieren te communiceren met het volk, zij het via het COVID-19 Journaal of persberichten, maar ook via gemeenschapscommunicatie. In dit kader is het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) reeds ingeschakeld om bestuursambtenaren te trainen via lokale gemeenschappen in met name het binnenland.

Minister Ramadhin spreekt van positieve reacties. “Ik wil niet zeggen dat het communiceren van de overheid de oorzaak is van de dalende trend,” aldus de bewindsman. Volgens hem komt de boodschap die de regering wil brengen naar de samenleving op een of andere manier – en wel via de diverse kanalen die zij heeft opgezet zoals FB-spotjes, persconferenties of het journaal – wel terecht bij grote delen van de gemeenschap. De minister benadrukt dat het gedrag van de samenleving wel beïnvloed zal worden middels communicatie. Hij uit zich dankbaar dat de gemeenschap de boodschap uit de voorlichtingswijzen tot zich neemt en zegt dat de handhavingsinstituten een zeer belangrijke bijdrage hieraan leveren.