De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Water SWM nog steeds veilig voor gebruik

Via sociale media zijn kwaadwilligen thans bezig berichten te verspreiden over de betrouwbaarheid van het geproduceerde water van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de SWM. Volgens deze personen zou het water virussen bevatten en niet betrouwbaar zijn voor consumptie. Inmiddels heeft de directie via de justitiële kanalen een onderzoek laten instellen naar de herkomst van deze berichten.

Als ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf is de SWM zich bewust van haar taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het leveren van betrouwbaar drinkwater. De reguliere metingen die door het laboratorium van het bedrijf worden uitgevoerd, gaan onverkort door, evenals de procedures die steeds moeten worden gevolgd bij het productie- en distributieproces ter bewaking van de kwaliteit van het voor de samenleving geproduceerde water.

Een van deze procedures is bijvoorbeeld: het toevoegen van chloor aan het drinkwater ter disinfectie bij een calamiteit of uit voorzorg. In alle gevallen zit de dosering van de SWM (0.02 mg – 2 mg) beneden de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die op 0.05 mg – 5 mg is en is dus niet schadelijk voor de gezondheid.

De SWM doet een beroep op de gemeenschap om niet in te gaan op de negatieve berichtgevingen via sociale media en bij onduidelijkheden of twijfels via de diverse kanalen vrijblijvend informatie op te vragen bij de SWM.