De Boodschap
Kabinet van de President

Weg Apoera-Nickerie mogelijk voor eind 2024 af

De regering streeft ernaar om de 60 kilometer lange ontsluitingsweg tussen Apoera en Nickerie nog voor eind van 2024 opgeleverd te krijgen. President Chandrikapersad Santokhi, die op zaterdag 2 en zondag 3 september op werkbezoek in Kabalebo vertoefde, heeft op de tweede dag symbolisch het startsein gegeven voor de aanleg van de weg. Het staatshoofd deed dit middels het in werking brengen van de graafmachine voor het aanleggen van het tracé. De president heeft daarbij ook het bijbehorende naambord onthuld. In de afgelopen periode zijn er voorwerkzaamheden verricht.

Hij deed het startsein in aanwezigheid van onder anderen minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het staatshoofd legde vooral de nadruk op veiligheid, hoop en vooruitgang. De gronden langs de nieuwe weg zullen alleen beschikbaar zijn voor het beoefenen van landbouw. “Er moet productie zijn zodat de weg zichzelf betaalt”, aldus de president, die eraan toevoegt dat ondernemers ook ervoor zullen moeten zorgen dat deze infrastructuur een feit wordt. “De weg zal ontwikkeling brengen voor de gemeenschap”, zegt hij.

Na de onthulling van het bord waarop de nieuwe weg geprojecteerd wordt, heeft president Santokhi een graafmachine aan de gemeenschap overhandigd. Het is de bedoeling dat het zwaar materiaal wordt ingezet om het gebied verder te ontbossen. Het staatshoofd kijkt ernaar uit om bij zijn eerstvolgend bezoek aan het gebied, gebruik te kunnen maken van de nieuwe wegverbinding. Het streven is erop gericht om de weg Apoera-Nickerie voor eind volgend jaar op te leveren.

Kort voor deze activiteit heeft minister Sewdien landbouwmateriaal waaronder markoesazaden, Stihl-kettingzagen, ureum en een vriezer overhandigd aan Sergio King, voorzitter van de Landbouw Coöperatie Apoera. King mocht eveneens een elektrische scooter uit handen van de bewindsman in ontvangst nemen voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

 

Op het commissariaat Kabalebo heeft president Santokhi gesprekken gevoerd met bewoners, waarbij eenieder de gelegenheid kreeg problemen, wensen en voorstellen kenbaar te maken. De regering zal samen met de gemeenschap en dc Josta Lewis oplossingen proberen te vinden. De bewoners van het ressort toonden zich ingenomen met het bezoek van het staatshoofd en hebben goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om een gesprek met hem te hebben.