De Boodschap
Kabinet van de PresidentTransport, Communicatie en Toerisme

Werkgroep Ontwikkeling van Districtstoerisme in Nickerie geïnstalleerd

Nadat de werkgroep Ontwikkeling van Districtstoerisme in Nickerie is geïnstalleerd, heeft zij haar eerste officiële overleg gehad met de districtscommissaris van Nickerie Senrita Gobardhan, de waarnemend directeur van het directoraat Toerisme Rabin Boeddha, Stanley Dijksteel adviseur van de president en presidentieel adviseur Toerisme dhr. E.van Leeuwen. De eerste meeting vond op dinsdag 24 augustus 2021 plaats op het commissariaat te Nickerie. Daarbij werden alle stakeholders het integraal plan met betrekking tot de toerismebranche voorgehouden en een beroep op hen gedaan om het toerisme van het district te promoten.

De werkgroep is in het leven geroepen om de bewustwording van toerisme in al haar facetten te laten groeien en om het district een aparte brand te geven. Het doel is gericht op het inventariseren, duurzaam ontwikkelen, promoten en monitoren van het toerisme in het district, waarbij wordt zorggedragen voor kwalitatief goede toerisme producten en diensten. Verder moet de inzet van de werkgroep ertoe bijdragen dat het bezoekersaantal vergroot wordt en het bevorderen van een grotere economische bijdrage aan het welzijn en de kwaliteit van het leven van de Surinaamse gemeenschap in z’n algemeenheid en dat van de lokale gemeenschappen in het bijzonder.

De Toerisme-directeur Bhoedda gaf aan dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bezig is een integraal netwerk voor de toerismesector op te zetten met het oog op betere promotie van toerisme producten.

In alle districten zullen er werkgroepen geïnstalleerd worden om een inventarisatie te maken van alle toeristische activiteiten die aanwezig zijn in de districten, promotie en het in kaart brengen van toeristisch gerelateerde projecten. Daarnaast worden potentiële investeerders geïnventariseerd en adviezen gegeven ter verbetering van het gevoerde toerismebeleid. Dit alles moet ervoor zorgen dat de Surinaamse producten op de toerisme markt verkocht kunnen worden en voordelen opleveren voor het land, maar meer nog voor de districten. “We hebben een bepaald traject uitgezet en voor begin december willen we in zeven districten de toerisme werkgroepen al geïnstalleerd hebben, waarbij ook duidelijke werkafspraken zijn gemaakt”, zegt Boeddha. De installatie van de werkgroepen is de derde stap in het traject om de public private partnership gestalte te geven.

De plannen zijn reeds met alle dc’s besproken en vanuit TCT worden er gesprekken gevoerd met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de directeur Cultuur en met de minister en de directeur van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Verder ook met de dc’s en de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Al deze actoren zullen zitting hebben in de werkgroepen.  De verwachting is om meer bekendheid, meer bezoekers, meer inkomsten en met de decentralisatie gedachte samen met de private sector meer middelen te genereren voor de districtskas.

Dc Gobardhan riep alle stakeholders op om het eigen belang niet te laten prevaleren boven het districtsbelang. Het gaat volgens haar erom Nickerie dusdanig op de wereldkaart te plaatsen dat het een lust is naar Nickerie te gaan. “Het district moet er wat aan verdienen, het moet niet zo zijn dat toeristen naar het district gaan en het district geen voordelen aan heeft. Houdt de doelen in de gaten”, hield de burgermoeder de stakeholders voor. De werkgroep-leden moeten gezamenlijk een prachtig project in Nickerie neerzetten, aldus de dc.