De Boodschap
Financiën & Planning

WET OP DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW) GOEDGEKEURD IN DNA; TARIEF VASTGESTELD OP 10%

Op dinsdag 30 augustus 2022 is de wet belasting over de toegevoegde waarde (BTW) door de meerderheid in de Nationale Assemblee aangenomen. Deze wet zal de huidige wet Omzetbelasting vervangen. De BTW gaat in op 1 januari 2023.

Na gesprekken met diverse stakeholdersgroepen en zorgvuldige afwegingen, is er uiteindelijk voor gekozen het algemeen BTW-tarief te stellen op 10%.

Nu de wet is goedgekeurd, zal de Belastingdienst Suriname verder werken aan de implementatie van de wet. Het ontwikkelen van benodigde softwaresystemen, in kaart brengen van processen en trainen van personeel zijn zaken waaraan onder andere wordt gewerkt.

Binnenkort wordt er een start gemaakt met het verstrekken van algemene informatie aan de samenleving. Ook zal er speciale voorlichting en bijstand zijn voor ondernemers die ondersteuning nodig hebben bij de invoering van BTW binnen hun organisatie.