De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Winkels gesloten na overtreding wet Prijszetting en Prijsbewaking

Diverse winkels zijn in de afgelopen week gesloten door de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). De ambtenaren van het ministerie hebben tijdens de controlewerkzaamheden geconstateerd dat er op verschillende goederen geen prijzen waren aangeduid.

Basisgoederen zoals uien, gele erwten, knoflook, blom en zout waren niet voorzien van een prijs in een winkel aan het Molenpad. Verder zijn er in deze zaak ook vervallen producten aangetroffen. Bij twee winkels aan de Kasabaholoweg hadden goederen zoals aardappelen, witte suiker, meel, frisdranken, sappen, brood en balen toiletpapier geen prijsaanduiding.

Volgens artikel 7 van het Prijsaanduidingsbesluit (SB 1998 no. 15) is de winkelier verplicht om zich te houden aan de prijsaanduiding van goederen die ten verkoop worden aangeboden in Surinaamse dollar. De vermelding van de prijzen op de goederen is verplicht gesteld. De winkeliers zijn opgeroepen voor een gesprek, waarbij hun is aangegeven welke overtredingen zijn geconstateerd en welke sanctie daarop van toepassing is.

In de meeste gevallen wordt er een boete opgelegd. Bij overtredingen wordt er een proces-verbaal opgemaakt door de ECD. Dit procesverbaal wordt naar de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS) gestuurd voor verdere afhandeling door het Openbaar Ministerie (OM). Het ministerie van EZ roept de winkeliers op om te allen tijde mee te werken bij de controlewerkzaamheden door de ambtenaren. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940 en Whatsapp +5978530915.