De Boodschap
Kabinet van de President

Zevendedagsadventisten wil helpen met sterken gezinnen

De Zevendedagsadventisten is zich als kerkgenootschap bewust van de gevoelens in de samenleving. Zij is er als christelijke organisatie dan ook om te ondersteunen en waar nodig te helpen de situatie in het land te keren. Het dagelijks bestuur van de organisatie is op woensdag 8 maart door president Chandrikapersad Santokhi ontvangen in het kader van de voorgesprekken in aanloop naar nationale dialoog. Aangegeven werd dat normen en waarden vanwege de huidige situatie aan het vervagen zijn.

Hier lijden vooral gezinnen en jongeren onder. De Zevendedagsadventisten wil samen met de regering manieren bedenken om gezinnen te versterken en jongeren c.q. kinderen te begeleiden. Tijdens het onderhoud met de president heeft de organisatie enkele van haar projecten uiteengezet die tot doel hebben om jongeren op het rechte pad te houden, normen en waarden bij te brengen, mannen en vrouwen te begeleiden en buurtwerk te ontplooien.

Het kerkgenootschap heeft verschillende departementen waaronder jeugd-, gezins- en sociaal maatschappelijk werk. Momenteel heeft zij een project lopen met als doel armoede te bestrijden. Op verschillende vlakken is de ondersteuning van de regering gevraagd. De Zevendedagsadventisten erkent dat er armoede in de samenleving is. Een voorstel van de organisatie is het opzetten van een voedselbank en het trainen van mensen om zelfredzaam te zijn. Volgens de organisatie moeten mensen niet alleen geholpen, maar ook begeleid worden om uit de situatie te komen.

President Santokhi is meteen ingegaan op enkele voorstellen vanuit het dagelijks bestuur. Hij bedankte de aanwezige leden voor de suggesties. Het staatshoofd wees erop dat sommige zaken te maken hebben met public private partnership. Hij reageerde onder meer op de verzoeken voor grondaanvraag voor onder meer landbouw. Het dagelijks bestuur besloot de ontmoeting met het staatshoofd met gebed voor rust en eenheid in de samenleving en goede resultaten uit de voorgesprekken.