De Boodschap
Kabinet van de President

De Nieuwe Wind: Suriname moet zichtbaarder worden in Frankrijk

Suriname moet meer zichtbaarheid krijgen in Frankrijk. Het Europese land heeft een van de grootste markten voor landbouwproducten, één waar Surinaamse landbouwers voor afzet terecht kunnen. De regering zal de kanalen voor toegang tot deze markt moeten aanboren. Het voorgaande is wat voorzitter John Samuel van de politieke organisatie De Nieuwe Wind (DNW) president Chandrikapersad Santokhi heeft meegegeven in de voorgesprekken in aanloop naar nationale dialoog. Het staatshoofd waardeerde de voorstellen en inzichten van DNW en onderstreepte dat communicatie, zoals door Samuel was benadrukt, de rode draad moet zijn in het voeren van beleid.

Volgens Samuel – die werkzaam is op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en vanwege zijn eerdere functie als consul in Frans-Guyana genoeg ervaring heeft voor wat betreft het buurland en Frankrijk – is de toegang tot laatstgenoemd land met landbouwproducten veel makkelijker. Hij geeft aan dat Frankrijk ook een grotere markt heeft dan Frans-Guyana en Nederland. Samuel adviseerde het staatshoofd functionarissen erop uit te sturen, buitenlandse markten te verkennen en kanalen aan te boren. Samuel legt er de nadruk op dat veel landen geïnteresseerd zijn in Suriname. “Er zijn mensen die het land willen aandoen, maar ze hebben garanties nodig”, aldus de DNW-voorzitter.

Hij deed president Santokhi in bijzijn van defensieminister Krishnakoemarie Mathoera ook enkele voorstellen met betrekking tot het buitenlandbeleid. Zo werd de bijzondere aandacht gevraagd voor het ministerie van BIBIS, de buitenlandse diplomatie en het efficiënt doen verlopen van het werk op buitenlandse posten. Samuel hield de president aspecten voor die de Surinaamse diplomatie verzwakken. Daarnaast gaf hij aan dat er door middel van toerisme veel geld valt te verdienen. Zo deed hij voorstellen om meer inkomsten te genereren bij de grens met Frans-Guyana en via de internationale luchthaven. Tegelijkertijd vroeg de DNW-voorzitter om toezicht en controle en het opzetten van een gedegen veiligheidssysteem bij de grenzen om verdachten op te sporen.