De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Zeventien jongeren met gehoorbeperking ronden ICT training succesvol af

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 18 december 2023 aan 17 jongeren van de Kennedy School met een gehoorbeperking een certificaat uitgereikt voor het met succes afronden van een computertraining. De jongeren zijn getraind in de onderdelen Microsoft Windows, Word, Excel en PowerPoint. De training is aan deze doelgroep verzorgd met als doel hun zelfredzaamheid te vergroten door hen de nodige computervaardigheden bij te brengen, welke zij kunnen toepassen op velerlei gebieden in het dagelijks leven. De computer training die vier weken heeft geduurd is verzorgd door Jamaata Education Center en heeft 4 best geslaagden opgeleverd. Zij hebben van Jamaata Education Center een waardebon van SRD 800 ontvangen voor het volgen van nog een ICT-training naar keus.  De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op de Kennedyschool.

Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, is van mening dat ook deze groep kansen moet krijgen om verschillende vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat zullen stellen om zelfredzaam en zelfvoorzienend te zijn. Het verzoek van de Kennedy Stichting om ook deze groep jongeren te trainen in ICT skills is daarom ook ingewilligd, gezien deze skills ook van belang kunnen zijn voor hun intrede op de arbeidsmarkt. Om deze groep jongeren te faciliteren zijn de nodige maatregelen getroffen. De trainingsduur is aangepast en er is een tolk ingezet die de vertaling van de instructies deed. De jongeren hebben geleerd en ervaren dat hun beperking geen obstakel  hoeft te zijn  voor het succesvol doorlopen van een ICT training. Het succesvol afronden van deze training heeft ook hun zelfvertrouwen opgekrikt. Met in gedachten het SDG motto “leave no one behind”, doet het succesvol verloop van dit project Madhoeri Moenesar, onderdirecteur NJA enorm goed. De training komt volgens haar goed van pas voor de jongeren, aangezien het gebruik van ICT niet meer weg te denken is in de maatschappij van vandaag.

Ook de directeur van de Kennedyschool, Renate Wartes is dankbaar dat het ministerie deze training heeft aangeboden aan de jongeren. Voor haar is dit een mijlpaal en een historisch moment in de geschiedenis van de Kennedyschool. Aan alle geslaagden heeft zij succes toegewenst, in het bijzonder de best geslaagden  Goedlieb Atfaira, Liang Quiena, Wongobe Lucia en Kartosari Emeliciënne die een vervolg training zullen doorlopen. Jennifer Landveld, directeur van Jamaata Education Center heeft met een goed gevoel en trots de jongeren moed ingesproken om de opgedane kennis verder te ontwikkelen. Ook bestuursleden van de Kennedy Stichting, Joyce Lapar, Claudine Gajadien,  Lea Welzijn,  moeder van de Kennedy Stichting, Jeanette Adel, en Astrid Wittenberg die gedurende de training en de bijeenkomst in gebarentaal heeft gecommuniceerd met de jongeren, zijn blij met deze historische training.