De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew heeft oor voor noodkreet Stichting SuDoBe

Minister Steven Mac Andrew heeft op woensdag 20 december 2023 een ontmoeting gehad met Rosita Etnel en Kenneth Williams van de Stichting Surinaamse Doven Belangen (Stichting SuDoBe). Bij deze ontmoeting is de aandacht gevraagd van de minister voor de noden van personen met een gehoorbeperking en de uitdagingen, die deze doelgroep ondervindt om de arbeidsmarkt te betreden. Etnel heeft een dringend beroep gedaan op de minister om zijn invloed aan te wenden, zodat personen met een gehoorbeperking, in het bijzonder zij die reeds uit het onderwijsproces zijn, ook een kans maken op de arbeidsmarkt. Er is vanuit SuDoBe  geconstateerd dat er weerstand  bestaat bij werkgevers, met name voor wat betreft de communicatie, terwijl dat  niet zo hoeft te zijn. Vooral vrouwen binnen de doelgroep ervaren moeilijkheden om aan een baan te komen.

Minister Mac Andrew heeft zich ontvankelijk getoond voor de noodkreet van de stichting. Hij gaf aan te hopen, dat werkgevers zich niet laten leiden door verkeerde percepties en op basis van hun corporate social responsibility beleid ook mensen uit de doelgroep een baan bieden. De bewindsman benadrukte dat eenieder, dus ook mensen met een gehoorbeperking, recht heeft op Decent Work. Hij gaf aan, dat het ministerie zich inzet voorpersonen met een beperking middels het aanbieden van vaktrainingen en het stimuleren tot ondernemerschap. Via het directoraat Jeugdzaken is recent nog een ICT-training verzorgd aan jongeren met een gehoorbeperking om hun zelfredzaamheid te vergroten en de opgedane kennis toe te kunnen passen op velerlei gebieden. De SAO heeft in het kader van Wroko Foe Mek Moni ook plannen om nog andere trainingen te verzorgen, terwijl de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) actief bezig is geweest om micro-ondernemerschap te promoten onder personen met een beperking. De AWJ-minister benadrukte het belang van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking en adviseerde de delegatie van SuDoBe om de issue ook met de Alliantie te bespreken. Hij benadrukte, dat het ministerie en de Alliantie veel kunnen doen, maar dat uiteindelijk de private sector moet inkomen met het aanbieden van banen aan de doelgroep.

Etnel maakte van de gelegenheid gebruik om de minister te informeren over het project, gesponsord door Staatsolie Maatschappij Suriname, waarbij 8 personen met een gehoorbeperking reeds 4 jaren werkzaamheden verrichten op het Natuur Technisch Instituut (NATIN) als schoonmaaksters en tuinman. De minister benadrukte het belang van dergelijke projecten en kijkt uit naar de continuering van dit geslaagd project. Minister Mac Andrew sprak de hoop uit, dat het succes van dit project een motivatie zal zijn voor andere instanties en bedrijven om de doelgroep ook te helpen aan een baan.