De Boodschap
Kabinet van de President

Regering neemt belangrijke besluiten tijdens RRV

Op woensdag 21 juni 2023 vond er wederom een regeringsraadvergadering (RRV) plaats. Tijdens deze vergadering zijn diverse onderwerpen besproken. President Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en het clusterteam van ministers hebben hierbij besluiten genomen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname.

Een van de voornaamste agendapunten was de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS), die momenteel plaatsvindt. Tijdens de vergadering werd uitgebreid gesproken over de olie- en gassector, waarbij verschillende projecten en initiatieven ter sprake kwamen. De regering hecht veel belang aan deze sector en erkent de noodzaak om duurzame ontwikkeling te stimuleren en bevorderen.

Afgesproken is dat de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) gezamenlijk met deskundigen zullen overleggen om te komen tot een nationaal actieplan voor het uitfaseren van kwik. Dit plan is belangrijk voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Binnen een maand zal een concept hiervan worden gepresenteerd tijdens de regeringsvergadering. De regering meent hiermee een stap te zetten naar een duurzamere toekomst.

De regering heeft aangekondigd dat 1654 AOV’ers die al in het bezit zijn van een MoniKarta en geen pensioen ontvangen, vanaf juli 2023 in aanmerking zullen komen voor een koopkrachtversterking van SRD 1800. Dit is een belangrijke maatregel om de financiële situatie van deze groep te verbeteren.

Tijdens de vergadering gaf minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap & en Cultuur (minOWC) een presentatie over de analyse en bevindingen van het onderwijssysteem in Suriname. De minister belichtte de nieuwe structuur en de doorstromingsmogelijkheden van het vernieuwde onderwijssysteem. Tevens benadrukte de bewindsman dat er gewerkt zal worden aan een effectievere communicatie op alle niveaus, zodat iedereen goed geïnformeerd is over de ontwikkelingen en voordelen van het nieuwe onderwijssysteem. In de komende regeringsvergadering zal er meer aandacht worden besteed aan dit onderwerp.