De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Capaciteitsversterking personeel Jeugdzaken voor succesvol uitvoeren jeugdbeleid

Het succesvol uitvoeren van het jeugdbeleid is afhankelijk van de inzetbaarheid van het beschikbaar personeel op het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Tegen deze achtergrond is het intern personeelsbeleid van het ministerie gericht op het vergroten van de uitvoeringscapaciteit van het personeel door middel van doelgerichte trainingen. In dit verband is er op maandag 3 juli 2023 een aanvang gemaakt met verschillende trainingen.

Het gaat om de trainingen zakelijke correspondentie, projectschrijven, project management, public speaking en toepassing van microsoftprogramma’s in het werkproces. Deze trainingen zijn een follow-up op eerdere trainingen aan het personeel in oktober 2022. De huidige trainingen duren tot 30 augustus 2023. In opdracht van het ministerie zijn de instituten: Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), Jamaata Education Center, en Kaabei Consultancy belast met de uitvoering van de trainingen. De kennis, inzichten en vaardigheden die de medewerkers zullen opdoen moeten uiteindelijk resulteren in een betere en effectievere begeleiding van jeugdigen tot gerespecteerde en volwaardige burgers in onze samenleving.

Bij de aanvang van de training heeft directeur Genti Mangroe van Jeugdzaken, het personeel toegesproken. In haar toespraak heeft zij de focus gelegd op het belang van de trainingen voor zowel de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers als voor de uitvoering van het jeugdbeleid. Voor de medewerkers zijn deze trainingen, volgens haar, wederom een kans om zich als individu te ontplooien en als team te groeien. Voorts beoogt zij met de capaciteitsversterking, een verhoogde motivatie van de personeelsleden zodat zij multi-inzetbaar kunnen zijn. Ook verwacht zij een grotere betrokkenheid van haar team om de taken waarvoor het verantwoordelijk is, gemotiveerd en doelgericht uit te voeren. Bij de aanvang van de trainingen hebben de medewerkers blijk gegeven enthousiast te zijn om nieuwe inzichten te verwerven en die toe te passen in het werkproces.