De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Directoraat DAOB levert gemberplantjes aan landbouwer

Het gemberproject te Perika heeft als doel de gemberfabriek te Moengo te bevoorraden zodat deze tot productie kan overgaan. De geleverde gember zal verwerkt worden tot gemberpoeder. Recentelijk heeft het directoraat Duurzame Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) wederom zijn ondersteuning verleend aan dit project door gemberplantjes te leveren. De gemberplantjes zullen gepland en verzorgd worden door een agrariër te Perika in Marowijne Zuid-West.

DAOB-directeur Hermien Pavion gaf aan dat een halve hectare stuk grond is opengestoten en opgeschoond om uitsluitend met gember beplant te worden. Na de training verzorgd te hebben, is er gewerkt aan het irrigatiesysteem. De plantjes hebben een hoogte bereikt van 35 cm en zijn klaar om in de grond gestopt worden. Directeur Pavion verklaart dat na het beplanten het groeiproces gevolgd zal worden.

Districtscommissaris Olivia Dominie zegt benieuwd te zijn naar hoe dit project zal uitpakken. Vandaar dat zij zich in hoogst eigen persoon is komen oriënteren. De burgermoeder toonde zich enthousiast, omdat het project een wezenlijke bijdrage zal leveren in de ontwikkeling van het district. Zij stimuleert eenieder om aan landbouw te doen, omdat dit een bijdrage levert aan economie.

Ook desbetreffende landbouwer gaf aan dankbaar te zijn voor de begeleiding die hij van het directoraat heeft ontvangen. “Soms wil je iets ondernemen, maar je weet vaak genoeg niet hoe dat te doen.” Hij stelt dat als dit project succesvol verloopt hij ervan overtuigd is dat meer landbouwers zich zullen aanmelden om mee te doen. “God heeft ons gezegend met vruchtbaar land, we hebben alleen de juiste hulp nodig om deze te bewerken.”