De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Medewerkers DEV ressort Tapanahoni getraind in operations en onderhoud

In het belang van duurzame energievoorziening is een missie georganiseerd naar het ressort Tapanahoni in het district Sipaliwini. Aan deze missie hebben deelgenomen, functionarissen van het directoraat Energie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Ook vertegenwoordigers van SURMAC hebben deelgenomen aan deze missie.

Gedurende het bezoek aan het ressort Tapanahoni zijn inspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de solarplants van de dorpen Godoholo en Poeketi. Te Poeketi zijn eveneens de hoog- en laagspanningsnetten binnen de Poeketi cluster geïnspecteerd.

Te Drietabbetje is door deskundigen van onder andere SURMAC de basis training operatie en onderhoud van CAT-generatoren (theorie en praktijk) verzorgd aan technisch personeel (operators) van de Dienst Elektrificatievoorziening/ DEV. Dit moet de operators van stroomgeneratoren instaat stellen om volgens voorgeschreven procedure de machine-operator werkzaamheden uit te voeren.

Eerder, in juli 2023, is in het Boven-Suriname gebied dezelfde training verzorgd voor operators van stroomgeneratoren. Ruim 30 medewerkers van DEV hebben geparticipeerd aan de training operatie en onderhoud van CAT-generatoren. De missie vond plaats van 14 tot en met 17 september.