De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Ambtenarenopleiding feestelijk afgerond

De ambtenarenopleidingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) over het cursusjaar 2022-2023 zijn afgelopen maandag 25 september in het Mata Gauri gebouw, feestelijk afgerond. Na de vele offers, om deze opleidingen na werktijd te volgen, mochten de geslaagden hun diploma in ontvangst mochten nemen.

De opleidingen die werden verzorgd waren onder andere:

  1. Vooropleiding Surnumerair (VOS), waarvan Grandelien Atmoredjo de best geslaagde was,
  2. Surnumerairsopleiding (SUR), met Marcha Ramautarsing als best geslaagde,
  3. Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding I (VAAO I),
  4. Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding II (VAAO II), Mahinderpersad Sardjoe als best geslaagde
  5. Bevolkingsadministratie I (BA I), Tiffany Singowikromo als best geslaagde en bij
  6. Bevolkingsadministratie II (BA II) was Shannon Semin de best geslaagde

Het aantal ingeschreven cursisten voor de districten Paramaribo en Nickerie bedroeg 693 waarvan 432 direct geslaagd zijn en 86 opnieuw hun vakken moeten doen. Daarnaast waren er 70 drop-outs en zijn 107 nooit verschenen. Verder is het bekend dat 458 van de cursisten vrouwen waren en 55 mannen. In vergelijking met het vorig jaar zijn de aantal geslaagden gestegen voor de opleidingen VOS, SUR en VAAO II.

Kavitadevi Gangadin, belast met Vorming en Opleiding binnen BiZa, gaf aan dat de ambtenaren een weerspiegeling zijn van de kwaliteit van de opleiding, waarbij zij hun aangeleerde tools kunnen toepassen op de werkvloer en in de omgeving. Ze geeft verder ook aan dat de ambtenaren hun diploma niet alleen moeten inlijsten, maar dit kunnen gebruiken om hun omgeving ook te stimuleren om verder te studeren.

Bij deze memorabele diploma-uitreiking waren ook aanwezig de directeur van Binnenlandse Zaken, Mohamad Eskak, onderdirecteur Administratieve Diensten, Juanito Eijk, onderdirecteur Personeelsplanning & Personeelsbeleid, Shasvien Nirmal, onderdirecteur Financieel Beheer, Joan Sanamin-Tajib en directeur Centraal Bureau voor Burgerzaken, Anastatia Kanape-Pokie.