De Boodschap
Openbare Werken

Aanpak Palmentuin door OGA

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is belast met het onderhoud van Palmentuin. Vanwege diverse redenen en achterstallige onderhoud over de jaren heen, is er nu een plan opgemaakt door de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) om de Palmentuin aan te pakken. Dit project is geïnitieerd om duurzaam onderhoud te bevorderen. Op maandag 18 september 2023 is er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Vanaf dinsdag 19 september begint de opruiming van de omgehakte bomen.

In totaal zullen er 52 oude en verziekte bomen worden verwijderd. Er zijn boomdeskundigen van het buitenland aangetrokken via PURP die de bomen hebben bekeken. Op basis daarvan worden de bomen verwijderd. “Na opruiming zal er onderhoud en verfraaiing plaatvinden om een beter gezicht aan de tuin te geven en Palmentuin weer tot een mooie wandelpark te maken”, zegt de directeur van OGA, Indersing Gangabisoensingh. Volgens de OGA-directeur is duurzaam onderhoud uitdagend en niet makkelijk te garanderen, maar met een goede samenwerking met alle actoren die belast zijn met onderhoud van de Palmentuin kan het zeker lukken.

Gangabisoensingh bedankt PURP, Inter Development Bank (IDB) en alle andere actoren die hun bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van dit project. Vanaf oktober zal er een soft opening zijn van Palmentuin, waarna er doorgewerkt zal worden aan de verfraaiing.