De Boodschap
Kabinet van de President

Actoren buigen zich over hernieuwde strategie malaria eliminatie

In het kader van het samenstellen van een hernieuwd Nationaal Strategisch Plan voor malaria eliminatie hebben diverse stakeholders deelgenomen aan een workshop. “Alhoewel malaria eliminatie in Suriname dichterbij komt, blijft het risico op herintroductie groot”, zegt Helene Hiwat, coördinator van het malariaprogramma. Deze activiteit heeft plaatsgevonden op 23 december 2022 in het Oxygen Resort.

Het plan is van eminent belang voor Suriname om de status van malaria eliminatie te behouden. Het behouden van deze status voor drie achtereenvolgende jaren, zal erin resulteren dat Suriname “malaria vrij” gecertificeerd wordt. “Dit heeft een meerwaarde voor toeristen, omdat zij zich met minder risico naar het binnenland kunnen begeven,” zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

In de vernieuwde strategie zal de focus meer gelegd worden op regionale samenwerking, omdat de praktijk uitwijst dat er voornamelijk sprake is van import gevallen. De strategie zal zich verder richten op preventie en het vermijden van herintroductie, wat ook geldt als criterium voor de certificering.

Minister Ramadhin benadrukt dat het een bijzondere prestatie is voor Suriname om malaria vrij te zijn voor het jaar 2022. Dit had niet gekund zonder de inzet van de betrokken actoren binnen de gezondheidszorg. Dit omdat Suriname ongeveer 25 jaar geleden het land met de meeste malaria meldingen in de regio was en het pas dit jaar heeft gerealiseerd om nul gevallen te registreren. Daarnaast hebben de donaties van verschillende donateurs een cruciale rol gespeeld bij het behalen van deze mijlpaal. Aan deze sessie hebben artsen en gezondheidswerkers geparticipeerd.