De Boodschap
Kabinet van de President

President blikt bij jaarafsluiting met Staatsraad vooruit op 2023

President Chandrikapersad Santokhi heeft ter gelegenheid van de jaarafsluiting met de Staatsraad een vooruitblik gedaan op het komend jaar. Het staatshoofd bleef op donderdag 22 december stilstaan bij de betrokkenheid van het adviserend orgaan bij wetten en overeenkomsten de ontwikkeling van Suriname rakende. President Santokhi noemde de decembermaand een moment van reflectie en tegelijkertijd een periode van zoeken naar hoop. 

“We zijn door een zware crisis gegaan, gelukkig komen we eruit, de impact is wel te merken in de samenleving, maar de sfeer is er wel, dat is de kracht van de maand december,” sprak het staatshoofd. Hij wees tijdens zijn toespraak onder meer op de onderhandelingen met het IMF. De regering heeft, aldus president Santokhi, geen andere optie dan nog tweeën een halve maand keihard te werken om de gestelde doelen – in het kader van de onderhandelingen met het internationaal fonds – te halen. Voor een gezonde economie zal de begroting ook in balans moeten zijn, de koers moet stabiel zijn en de subsidie zal geleidelijk afgebouwd moeten worden. Daarnaast zet de regering zich in om kwetsbare personen tegemoet te komen met subjectsubsidie.

President Santokhi zegt dat dit alles als een team aangepakt dient te worden, waarbij eenheid van oppositie en coalitie nodig is. Hij geeft aan dat de regering bereid is te luisteren indien er andere opties zijn. Het staatshoofd bedankte de Staatsraad voor haar adviezen tot nu toe. Hij zegt dat het orgaan in de afgelopen periode hard heeft gewerkt. Als voorzitter had president Santokhi er graag altijd bij willen zijn, maar hij heeft zijn aanwezigheid bij belangrijke issues aan de leiding van de Staatsraad overgelaten. Het staatshoofd zegt ook de zekerheid en het vertrouwen bij de Staatsraad te hebben zien groeien. Het orgaan is volgens hem in staat zelfstandig adviezen in teamverband te kunnen bespreken en afhandelen.

Volgens president Santokhi zal de regering meer documenten moeten opsturen naar onder andere het IMF, waardoor de adviezen en de inzichten van de Staatsraad van eminent belang zullen zijn. Het komend jaar zullen er dan ook meer rapporten opgestuurd worden naar het adviserend orgaan; documenten die allemaal te maken met het beleid voor de verdere ontwikkeling van het land. Het staatshoofd benadrukt dat het niet alleen gaat om het instituut van de Staatsraad, maar ook de betrokkenheid van haar partners is belangrijk.