De Boodschap
Volksgezondheid

AdeKUS en BOG doen onderzoek naar insecticide resistentie status van Aedes aegypti muskiet

Suriname wordt regelmatig geteisterd door infectieziekten die worden overgebracht door de Aedes aegypti muskiet, meer bekend als de Dengue muskiet. Om meer inzicht te krijgen in de karakteristieken van de muskietenpopulatie is onderzoek nodig. Hierdoor kan de bestrijding effectiever uitgevoerd worden.

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) sloten in november 2022 een Memorandum of Understanding (MoU) om dit onderzoek te bevorderen. Kennisvergaring rond de Aedes muskiet is hierbij een van de doelen. In dit kader is er een onderzoeksproject geïnitieerd door mevrouw Kartika Doerdjan-Ramoutar MSc, docent aan de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW), met onder andere als doel de resistentiestatus van Aedes muskieten tegen insecticiden te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling entomologie van het BOG onder leiding van mevrouw Treyanti Soekhoe en ondersteund door Prof. Dr. Jerry Toelsi van de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Het onderzoek is gestart in het ressort Weg naar Zee waarbij in juni 2023 middels ovitraps muskieteneieren zijn verzameld. Deze eieren zijn in het insectarium van het BOG gekweekt tot volwassenmuskieten waarna deze zijn getest op resistentie tegen twee insecticiden te weten: Malathion en Karatox. Deze insecticiden worden bij de bespuitingen van gebieden gebruikt door het BOG. Het resultaat wees uit dat de Aedes populatie gevoelig was voor Malathion maar sterke resistentie vertoonde tegen Karatox. Dat houdt in dat zij ongevoelig zijn voor een bepaalde dosis van dit middel. De data geeft het BOG de inzichten om evidence based besluiten te nemen bij het bepalen van de beste bestrijdingsstrategie per gebied. Het onderzoek zal uitbreiden tot meerdere ressorten en, bij voldoende middelen, ook naar andere districten.