De Boodschap
Kabinet van de President

President Chandrikapersad Santokhi bespreekt belangrijke kwesties in ‘Welingelichte Kringen’

Op zondag 6 augustus was president Chandrikapersad Santokhi te gast in het programma “Welingelichte Kringen” dat wordt uitgezonden door ABC Radio. Dit panel discussieprogramma, gepresenteerd door Biemla Gajadien, bood de gelegenheid aan het staatshoofd om belangrijke kwesties aan te kaarten en te bespreken. Naast de president en de presentator waren ook de heer Hugo Essed, de heer Cor Pigot en mevrouw Amanda Sheombar aanwezig.

Een van de onderwerpen die aan de orde kwam, was de benoeming van de Procureur-Generaal (PG). President Santokhi sprak over het tot stand komen van de benoeming van de nieuwe PG, Garcia Paragsingh. Het staatshoofd benadrukte dat de definitieve benoeming van de PG is besproken in de regeringstop en dat de benoeming op de agenda is geplaatst. De president gaf aan dat er issues waren aangedragen door de vicepresident, niet vanuit zijn persoon, maar namens de politieke partij waar hij leiding aan geeft. De kritiek op benoemingen is de afgelopen jaren ter harte genomen, en er is advies gevraagd aan het Hof van Justitie, dat een profiel van de Procureur-Generaal heeft geproduceerd. Op basis van dat profiel heeft het Hof, na beoordeling, geadviseerd dat mevrouw Garcia Paragsingh geschikt is om te worden benoemd tot Procureur-Generaal. De president heeft de taak om voor de uitvoering te zorgen. In de regeringsvergadering is haar benoeming goedgekeurd en nu wordt het vervolgtraject ingezet.

President Santokhi benadrukte ook dat de grondwet aangeeft dat een regeringsvergadering wordt geleid door de president en dat de president belast is met de uitvoerende leiding van het bestuur. Hij heeft behoefte om tenminste één keer per week leiding te geven aan de regeringsraadvergadering. De besluitvorming komt tot stand conform het reglement, en er is volgens dit reglement een besluit genomen.

Het belang van een correcte benoeming van de PG is cruciaal voor het internationale aanzien van Suriname. Investeerders letten ook op hoe het justitiële systeem in Suriname functioneert. Ook het IMF-programma heeft wet en recht op de agenda staan en deze zaken dragen bij aan een betere beoordeling van Suriname.

Gevraagd naar het resultaat van drie jaar regeringsbeleid, verwees president Santokhi naar de evaluatie binnen de regering. Hij gebruikte een analogie van een huis om het proces te beschrijven. Het huis Suriname was bouwvallig en had veel issues en problemen, en er moesten belangrijke keuzes worden gemaakt om het huis te herstellen”, legt het staatshoofd uit, “Men kon daar staan en beslissingen nemen, terwijl de bewoners van het huis nog steeds aanwezig waren. Verschillende zaken, zoals kapotte bedden en auto’s, en een niet-functionerende garage, werden gelijktijdig geconfronteerd. Er werd besloten om het huis te herstellen en de huishouding op orde te brengen. Er was echter een hypothecaire last die niet aflosbaar leek. Het aanpakken van kleine problemen zou wellicht goed zijn voor de bewoners, maar het huis zou uiteindelijk op een veiling worden gebracht omdat de aflossing niet voldaan kan worden. Daarom was het noodzakelijk om een solide basis te leggen door het herordenen van schulden, het ordenen van de economie en het bouwen van een sterk fundament”, verklaarde de president.

Het staatshoofd gaf aan dat het fundament succesvol is gebouwd en dat internationale parameters de vooruitgang beoordelen. Zo zijn de internationale reserves gestegen van -140 miljoen naar meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar. De kasreserves, die ooit leeg waren, zijn nu boven de 400 miljoen Amerikaanse dollars. De importdekking, die eerder ontbrak, is weer gegroeid tot 7 maanden. Volgens het IMF is de economische groei, die eens op -8% stond, is nu geprojecteerd op 2,3% voor dit jaar. De schuldpositie is gedaald van 165% naar 126%, en het begrotingstekort is teruggebracht van 19% naar 10%. Het doel is om in de toekomst naar single digits te gaan, zoals internationaal vereist. De financiële huishouding op macro-economisch niveau is nu in orde. Investeerders worden aangetrokken en public-private partnership (PPP) wordt gestimuleerd. Projecten zoals de brug over de Corantijnrivier en het moderne agrarisch bedrijf in Saramacca zijn slechts enkele voorbeelden van de inspanningen.

Ook het sociaal programma is besproken, waarbij alle AOV-ers automatisch in aanmerking komen voor de 1800 SRD koopkrachtversterking. De president gaf aan dat hij geen voorstander is van bureaucratie en ingewikkelde processen. Hij wil dat burgers gemakkelijk toegang hebben tot diensten en dat de overheid hiertoe efficiënt werkt. Het doel is om een sterk fundament voor goed bestuur te creëren, zodat het volk kan profiteren van de natuurlijke hulpbronnen van Suriname, zoals goud en olie.

Daarnaast kwam ook het actieplan voor de tweede helft van de regeringsperiode aan de orde. Hierover is besloten dat de ministers concrete doelen zullen stellen om tastbare resultaten te kunnen behalen. Dit proces wordt gemonitord door een monitoringsteam. Verder gaf de president aan dat de kiesregeling hoog op de agenda staat en dat het voornemen is om de kiesregeling dit jaar nog goedkeuring te geven. Met de DNA-leiding en de politieke partijen wordt er nog overleg gepleegd om consensus te bereiken.