De Boodschap
Volksgezondheid

Ministerie van Volksgezondheid heeft brainstormsessie met Zorgvakbonden

Het ministerie van Volksgezondheid heeft op 18 juli 2023 in overleg met Herstelplan Zorg, een speciale brainstormsessie gehad met alle vakbonden in de gezondheidszorg. Tijdens deze speciale bijeenkomst is de voortgang van het Herstelplan voor de Zorg gepresenteerd. Ook zijn de toekomstige beleidsvoorstellen voorgesteld aan de aanwezigen met de focus op de evaluatie van de Basiszorgverzekering en de mogelijkheid voor het opzetten van een Zorgautoriteit. 

Het Herstelplan voor de Zorg heeft als doel om voor iedereen bereikbare, betaalbare en betrouwbare gezondheidszorg aan te bieden. Maar ook om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor de preventie van aandoeningen waardoor de gezondheidssituatie van alle Surinamers zal verbeteren. Belangrijk is dat iedereen in Suriname hierbij een rol heeft en daar ook verantwoordelijkheid voor neemt.

Tijdens de presentaties waren er diverse discussiemomenten, waar vanuit alle invalshoeken gesproken is over diverse uiteenlopende onderwerpen. Hierbij werd ook het traject om te geraken tot een loonreeks voor de gezondheidssector kritisch geanalyseerd. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft tenslotte bilaterale overlegmomenten aangeboden aan de diverse bonden ter nadere bespreking van de problematiek in de gezondheidszorg. De bonden hebben hierop zeer enthousiast gereageerd.