De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Agro-ondernemers ondertekenen contract met LVV

In het kader van het Inter-American Development Bank (IDB) minor Fruits project met als activiteit: “Opzetten van demonstratie plotten en starten van Farmers Field School” zullen in verschillende districten van Suriname Farmer Field Schools worden opgestart. Met het oog hierop vond op vrijdag 16 juni 2023 een ondertekening plaats tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en 9 geselecteerde landbouwers op wiens landbouwareaal de activiteiten zullen worden uitgevoerd. Het gaat om geselecteerde landbouwers uit de districten Para, Wanica, Commewijne, Marowijne, Saramacca, Nickerie en Coronie.

Voorafgaand zijn op de verschillende LVV-ressort kantoren stakeholder meetings gehouden waarna geïnteresseerden zich middels het invullen van een intakeformulier konden registreren. De uiteindelijke selectie van de 9 landbouwers die aan enkele strenge voorwaarden moesten voldoen is geschied door middel van een samengesteld evaluatiecommissie.

Het IDB-Minor Fruits project richt zich momenteel op markoesa. Het doel van dit project is om de productie van markoesa in Suriname te verhogen. Het is daarom van belang dat er wordt geïnvesteerd in kennis en kunde om uiteindelijk dit doel te kunnen realiseren. In dit kader was er ook een expert uit Brazilië gehaald voor het verzorgen van training voor markoesa. De opgedane kennis zal tijdens de special topics door de LVV-deskundigen tijdens Farmer Field School worden toegepast. Middels deze strategie streeft men naar een stijging in de productie van markoesa. LVV-minister Parmanand Sewdien wenste de agro-ondernemers heel veel succes toe.