De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringsfunctionarissen gaan in op sportbeleid

Sport speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het biedt talloze voordelen voor zowel individuen als de samenleving als geheel. Het draagt bij aan onze fysieke en mentale gezondheid, de ontwikkeling van onze economie en onze nationale trots. De Communicatie Dienst Suriname heeft een tweetal vraaggesprekken gehad met de ministers van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Financiën en Planning. De regeringsfunctionarissen zijn breedvoerig ingegaan op de belangrijkste doelstellingen van het sportbeleid en de financiële aspecten. ROS-minister Gracia Emanuël deelt mee dat haar departement de visie van het ministerie met betrekking tot het sportbeleid heeft vervat in een sportdocument. “Jeugdsport is een van de belangrijkste beleidsgebieden. We zijn van mening dat de basis wordt gelegd vanaf kind zijn. We geven prioriteit aan de kinderen door schoolsport en buurtsport te bevorderen.” 

De bewindsvrouw laat optekenen dat het decentraliseren van sport bijzonder prioriteit geniet. “Sport moet zowel in stad, district als in de rurale gebieden ontwikkeld worden.” De minister zegt verder dat talentontwikkeling cruciaal is om vooral de toekomst van de topsport te bestendigen. “Natuurlijk willen we nog meer doen. We willen sportfaciliteiten helemaal in Kwamalasamutu, maar de financiële middelen zijn schaars. Als ministerie proberen we toch de jongeren te bereiken met het sportbeleid welke we hebben gedecentraliseerd naar de districtscommissarissen. Ook in het achterland heb je de talenten die rondlopen, maar uitkijken naar een helpende hand vanuit de overheid”, zegt de sportminister. De regeringsfunctionaris geeft aan diepgaande gesprekken te voeren met Staatsolie om te kijken hoe het Sportontwikkelingsfonds van het staatsbedrijf effectief ingezet kan worden.

Minister Emanuël accentueert dat het ministerie niet bij de pakken blijft zitten, wanneer organisaties of sportbonden een beroep doen op het departement om in te komen met financiële middelen die er niet zijn. “We laten het niet daarbij. Wij schrijven dan vanuit een van onze afdelingen aan bedrijven om in te komen.” De bewindsvrouw zegt dat de assertiviteit van het ministerie belangrijk is om de ondersteuning van het bedrijfsleven en parastatalen te bundelen en toch wat te kunnen betekenen voor Surinaamse sporters. “We zijn trots wanneer onze topsporters naar huis komen met medailles, maar we moeten ze ook koesteren. Binnen de mogelijkheden en budget proberen we zoveel mogelijk te doen voor onze topsporters.”

De regeringsfunctionaris is van mening dat er met veel meer voortvarendheid gewerkt moet worden aan de administratieve afhandeling van ondersteuning aan topsporters. “De bureaucratische rompslomp moet aangepakt worden. Soms is er ook stagnatie doordat de financiële verantwoording van de sporter niet in orde is van eerder ontvangen middelen.” De bewindsvrouw heeft in het vraaggesprek haar succeswensen uitgesproken voor het team van Special Olympics Suriname die in Berlijn vertoeft voor de World Games. “Ik wens ze heel veel succes en kijk uit naar de beelden. Ik ben van overtuigd dat ze het goed zullen doen.” De minister heeft ook het Surinaams voetbalelftal en de kickbokser Donovan Wisse, die zijn titel zal verdedigen op 17 juni in Rotterdam succes toegewenst. “Sport is in zijn algemeenheid belangrijk. Ons land is sportminnend. De portefeuille van Sport zit bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Wij weten dat die portefeuille financieel niet zo ruim is”, woorden van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. De bewindsman geeft aan dat de regering de opdracht heeft gekregen van de leiding van het land om extra aandacht te schenken aan het sportbeleid. “Dit heeft zowel de aandacht van de president als de vicepresident. Zij zetten zich in dat daar waar er mogelijkheden zijn, die mogelijkheden benut worden.” Hij geeft aan dat er via het Sportontwikkelingsfonds van Staatsolie middelen beschikbaar gesteld zullen worden om duurzame sportontwikkeling te bewerkstelligen. De financiënminister merkt op dat het bedrijfsleven bereidwillig is om te investeren in sportprojecten.

De bewindsman is van mening dat sport een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling Suriname. “Het kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de bevolking, evenals aan de economie door de ontwikkeling van sportinfrastructuur en de promotie van sporttoerisme.” Minister Raghoebarsing geeft aan dat ondanks de schaarse middelen er alles aan wordt gedaan om het sportbeleid naar behoren uit te voeren. Hij spreekt zijn waardering uit voor de sporters en team van het Special Olympics Suriname die recent zijn afgereisd naar Duitsland om deel te nemen de World Games in Berlijn. “De middelen die zij hadden aangevraagd hebben we niet op tijd vrijgekregen.” Voorzitter Edward Gessel van Special Olympics Suriname heeft in een telefoongesprek met de CDS opgemerkt dat het team 3 jaren bezig is geweest met de voorbereidingen en dat de verwachtingen hoog zijn. “De financiële middelen zijn vanuit de overheid niet vrijgemaakt. We hebben diverse keren aan de bel getrokken voor ondersteuning.” De Financiënminister zegt dat dit bij terugkomst wordt dat goedgemaakt. “Ik ben blij dat het team toch is afgereisd”, aldus de bewindsman die stelt dat Special Olympics Suriname zich geen zorgen hoeft te maken.

Minister Raghoebarsing zegt dat de komende twee jaar de vooruitzichten op economisch gebied er goed uitzien. “Dit betekent dat er meer financiële ruimte zal zijn om te kunnen investeren in Sport.” Behalve financiën is er volgens de regeringsfunctionaris vooral commitment nodig om grote prestaties neer te zetten. Hij memoreerde de geschiedenis van de legendarische Anthony Nesty. “Topsport kan ook inspirerend zijn voor mensen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van nationale trots en identiteit. Wij hebben sporters en trainers nodig die gecommitteerd zijn. Natuurlijk moet de overheid investeren in sportinfrastructuur en -programma’s, zoals het bouwen van sportfaciliteiten en het trainen van coaches en atleten.”