De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Blankendal overhandigt geloofsbrieven aan president Trinidad en Tobago

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft ambassadeur Liselle Blankendal, met als standplaats Guyana, haar geloofsbrieven overhandigd aan de president van de Republiek Trinidad en Tobago en opperbevelhebber van de strijdkrachten, Christine Carla Kangaloo. De plechtigheid vond plaats op het Kabinet van de President te Port of Spain. Voorafgaand aan de aanbieding heeft de ambassadeur eerst haar kopiegeloofsbrieven overhandigd aan Amery Browne, minister van Buitenlandse Zaken en Caricom aangelegenheden van Trinidad en Tobago.

Tijdens het onderhoud van de ambassadeur met de president werd kort ingegaan op de diplomatieke relaties welke Suriname en Trinidad en Tobago sinds 15 maart 1978 onderhouden. De bilaterale relatie tussen Suriname en Trinidad and Tobago richt zich primair op de olie- en gasindustrie, maar ook op andere gebieden zoals toerisme en veiligheid. Daarnaast kwam ook aan de orde de diversiteit aan cultuur die beide landen hebben en waarvoor zij zich sterk moeten blijven maken. Middels deze aanbieding zal de samenwerking tussen beide landen verder geïntensiveerd worden.

Voorts is er ook gesproken van een goede samenwerking binnen de regionale blokken zoals de Caribbean Community (CARICOM), Community of Latin America en Caribbean States (CELAC) en Association of Caribbean States (ACS), welke ruime mogelijkheid biedt om samen te werken om kwesties van regionaal belang te bespreken zoals klimaatverandering, veiligheid en economische integratie.

Trinidad en Tobago participeert en deelt hun kennis ook elk jaar in de Suriname Energy, Oil & Gas Summit and Exhibition (SEOGS). Van het event van de overhandiging van geloofsbrieven is dan ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om Trinidad en Tobago wederom uit te nodigen te participeren in de SEOGS in juni 2024.