De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname houdt strategische dialoog met de Verenigde Staten van Amerika

Op woensdag 31 januari 2024 heeft de 3de strategische dialoog tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika plaatsgevonden in Washington DC. De Surinaamse delegatie stond onder leiding van Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en bestond verder uit minister Krishna Mathoera van Defensie, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol), minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en enkele stafleden, alsmede de directeur van Staatsolie NV, Annand Jagesar.

Tijdens deze dialoog met Amerikaanse functionarissen, hebben beide landen hun toewijding bevestigd om de bilaterale samenwerking te intensiveren. In diverse sessies is aandacht besteedt aan onderwerpen zoals klimaatverandering, schone energie en regionale stabiliteit.

Suriname heeft zijn olie- en elektriciteitssector en transitieplannen gepresenteerd, waarbij er veel aandacht is besteed aan de energiesamenwerking. De ontdekking van offshore olie- en gasbronnen en financieringsbehoeften voor duurzame ontwikkeling stonden hierbij centraal. Beide partijen onderstreepten het belang van transparantie en duurzame ontwikkeling.

Bij de besprekingen op het gebied van veiligheid lag de focus op het versterken van de veiligheidssamenwerking met de VS die extra steun toezegde voor de anti-witwasinspanningen van Suriname. Daarnaast werden de regionale samenwerking en de maatregelen tegen transnationale criminaliteit besproken, inclusief sub-regionale veiligheidsbijeenkomsten.

Op het gebied van de lopende defensiesamenwerking kwam de dreiging van illegale drugsvluchten in de regio aan de orde. Hierbij werd afgesproken om relevante overeenkomsten inzake samenwerking voor het onderscheppen van deze vluchten zo snel mogelijk af te ronden.

De Surinaamse delegatie informeerde de Amerikaanse counterpart omtrent de noodzakelijke economische hervormingen voor herstel van de economie, de aankomende verkiezingen in 2025, de rechtsstaat en regionale kwesties zoals Haïti. Beide zijden bevestigden hun toewijding aan democratische principes en capaciteitsopbouw, met aandacht voor onderwerpen als verkiezingswaarneming en mensenrechten.

In de marge van deze bilaterale dialoog hebben de aanwezige bewindslieden en de directeur van Staatsolie, de gelegenheid aangegrepen voor het voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van onder andere de Inter-American Development Bank (IDB), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de VS-agentschap voor ontwikkelingssamenwerking (DFC).

Voorts is op uitnodiging van ‘the Partnership for Atlantic Council’, een mondiaal instituut voor buitenlands beleid van Atlantische kuststaten, een discussie georganiseerd met de aanwezigheid van onder andere diplomatieke vertegenwoordigingen in Washington DC, met als onderwerp “Het ontsluiten van kansen voor de Suriname-US relatie”. Het doel van het Partnerschap is als platform te dienen om samen te werken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, om onderling verbonden doelen te realiseren voor het bevorderen van een vreedzame, stabiele, welvarende, open, veilige en coöperatieve Atlantische regio. En verder het bevorderen van een gezonde, duurzame en veerkrachtige Atlantische regio voor de komende generaties. De eerstvolgende Strategische Dialoog zal in januari 2025, in Suriname worden gehouden.