De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ambassadeur Jadoenathmisier overhandigt geloofsbrieven aan UNOG-directeur-generaal

De Permanente Vertegenwoordiger van Suriname in Genève, ambassadeur Aroen Jadoenathmisier heeft op dinsdag 9 januari 2024 zijn geloofsbrieven overhandigd aan Tatiana Valovaya, directeur-generaal van de United Nations Office in Genève (UNOG).

Tijdens deze ceremonie heeft de ambassadeur van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn dank uit te spreken over het feit dat ondanks de voorlopige sluiting van het Palais des Nations, de standplaats van de UNOG, de aanbieding normaal voortgang heeft kunnen vinden. De ambassadeur gaf aan dat de multilaterale diplomatie, zoals die in de Verenigde Naties-Genève wordt uitgevoerd, van bijzonder belang is voor de regering van Suriname. Ook erkende de ambassadeur de inspanningen van de VN ter bevordering van de wereldvrede, wederzijds begrip en eenheid in de wereld en de bereidheid van de regering van Suriname om een bijdrage te leveren ter bevordering hiervan.

Directeur-generaal Valovaya verwelkomde de beslissing van Suriname met betrekking tot de vestiging van een Permanente Missie in Genève en onderstreepte dat Genève het middelpunt is van diverse cruciale onderwerpen, waaronder mensenrechten, gezondheid, vluchtelingen en migratie en dat het daarom van belang was om ter plekke aanwezig te zijn. Voorts heeft zij enkele activiteiten die binnen de UNOG plaatsvinden onder de aandacht gebracht van de ambassadeur en hem aangemoedigd om samen met zijn staf een bijdrage te leveren en ook te participeren.

De activiteiten zijn, onder andere, de Sustainable Development Goals (SDG) lab, een initiatief dat bijdraagt aan de uitvoering van de agenda 2030 en de 17 doelstellingen van de SDG’s door uitwisseling van ideeën. Een ander UNOG-programma betreft de uitwisseling van het cultureel erfgoed, in dit geval het delen van cultureel erfgoed van Suriname via het cultureel activiteitenprogramma bij de UNOG in het Palais des Nations en participatie in de culturele programma’s die door middel van kunst, muziek, dans en theater worden georganiseerd.

Daarnaast heeft de ambassadeur een uitnodiging ontvangen om een bezoek te brengen aan de UN Library and Archives Geneva, welke opgericht is in 1919. De Directeur-generaal gaf mee dat de bibliotheek van onschatbare historische waarde is voor de UNOG en voor de VN in het algemeen. Met haar rijke historische archief, heeft de bibliotheek haar bestaansrecht en waarde door de jaren heen sterk bewezen voor diverse onderzoekers, de diplomatieke en internationale organisaties en andere geïnteresseerden.

Tot slot wenste directeur-generaal Valovaya de ambassadeur succes toe in zijn functie als de eerste Permanente Vertegenwoordiger van de Republiek Suriname bij de UNOG.