De Boodschap
Kabinet van de President

Regelingen voor grondzekerheid en betere communicatie moeten helpen bijdragen aan positieve toekomst

Tijdens de regeringsvergadering van woensdag 17 januari 2024 zijn belangrijke besluiten genomen, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de Surinaamse gemeenschap.

Goedkeuring Grondconversie:
De regering heeft deze week een aantal aanvragen voor grondconversie goedgekeurd. Op 12 januari heeft president Chandrikapersad Santokhi de eerste beschikkingen uitgereikt. Bij deze eerste uitreiking werden in totaal 178 beschikkingen afgestaan. De regering zal wekelijks nieuwe aanvragen beoordelen.

Telesur sociale projecten:
Het Telecommunicatiebedrijf van Suriname (Telesur) heeft zijn plannen gepresenteerd om sociale pakketten en samenwerkingsprojecten uit te voeren met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. TCT-minister Ramsaran benadrukte hierbij het belang van bescherming van de sociaal zwakkeren. Verder heeft Telesur bekendgemaakt dat de tarieven voor sociale internetpakketten ongewijzigd blijven. Daarnaast zal het bedrijf voor het uitvoeren van sociale projecten een samenwerking aangaan met e-gov en het ministerie van TCT.

Voortgang Student Housing Campus:
Het project van de Student Housing Campus zal worden voortgezet. Dit is besloten na een succesvol overleg tussen het bestuur en de ministers van Onderwijs, Financiën en Buitenlandse zaken. Over de financiering van de projectafbouw zal nadere afstemming plaatsvinden tussen de betrokkenen.

De regering zet zich in voor tastbare resultaten in 2024, met prioriteit voor bescherming van kwetsbare groepen en toegang tot essentiële diensten zoals internet en communicatie. Deze besluiten versterken de samenleving en dragen bij aan een positieve toekomst voor Suriname.

 

WOORDVOERDER VAN DE PRESIDENT