De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi in overleg met ministers en fractieleiders

President Chandrikapersad Santokhi heeft in verband met de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée (DNA) een constructief overleg gehad met de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Financiën & Planning, Justitie en Politie, Openbare Werken en van Natuurlijke Hulpbronnen. Bij dit onderhoud waren ook DNA-voorzitter Marinus Bee, ondervoorzitter Dew Sharman, adviseurs en deskundigen aanwezig. Deze bijeenkomst heeft op woensdag 17 januari 2024 plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

In De Nationale Assemblée is reeds een aanvang gemaakt met de begrotingsbehandeling. Het gaat om de behandeling van de ontwerpwet van de ontwerp-staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2024. In de staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid over dit jaar. De ontwerpbegrotingen van alle zeventien ministeries zullen tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde komen. In het kader hiervan heeft het staatshoofd een onderhoud gehad met bovengenoemden om zaken aangaande, de begrotingen en planning van de verschillende ministeries in kaart te brengen en te bespreken. President Santokhi heeft benadrukt dat zaken tijdens de begrotingsbehandeling door elke minister van de desbetreffende ministeries goed, helder en effectief uitgelegd zal worden. “De projecten die prioriteit hebben moeten in het komend jaar uitgevoerd kunnen worden met de beschikbare financiële middelen”, aldus de president.

 

KABINET VAN DE PRESIDENT